คุยกับเซียน # "ละอองฟาง" สร้างแบรนด์สู่การเติบโต

ช่วง "คุยกับเซียน" วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 - ฟิล ปรัชญา พาคุณตี้ ธนกร เจ้าของข้าวอินทรีย์ "ละอองฟาง" ที่ต้องการสร้างแบรนด์เจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคข้าวออแกร์นิกไปขอคำชี้แนะจาก ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ กูรูนักสร้างแบรนด์แถวหน้าของเมืองไทย..จะมีคำแนะนำดีๆ อะไรบ้า..
ช่วง "คุยกับเซียน" วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 - ฟิล ปรัชญา พาคุณตี้ ธนกร เจ้าของข้าวอินทรีย์ "ละอองฟาง" ที่ต้องการสร้างแบรนด์เจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคข้าวออแกร์นิกไปขอคำชี้แนะจาก ดร.สรณ์ จงศรีจันทร์ กูรูนักสร้างแบรนด์แถวหน้าของเมืองไทย..จะมีคำแนะนำดีๆ อะไรบ้าง...ติดตามชมได้เลยครับ