​SME อาเซียน#UKM Gallery โชว์รูมแจ้งเกิด SME อินโดนีเซีย

ช่วง SME อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 - พาไปกรุงจาร์กาต้า อินโดนีเซีย เพื่อทำความรู้จักกับ UKM Gallery โชว์รูมแสดงสินค้าภายใต้สังกัดรัฐบาลอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME อินโดนีเซีย...คลิกชมได้เลยครับ

ช่วง SME อาเซียน วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 -  พาไปกรุงจาร์กาต้า อินโดนีเซีย เพื่อทำความรู้จักกับ UKM Gallery โชว์รูมแสดงสินค้าภายใต้สังกัดรัฐบาลอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME อินโดนีเซีย...คลิกชมได้เลยครับ