แล็บประชารัฐ ช่วย SME-OTOP ยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยสู่

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา ร่วมจับเข่าคุยกับ คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเป้าหมายในการช่วยผู้ประกอบการ SME และ OTOP พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน..
รายการเซียนวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา ร่วมจับเข่าคุยกับ คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ถึงเป้าหมายในการช่วยผู้ประกอบการ SME และ OTOP พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าสู่สากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี