Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ซอยนานา พูดคุยกับคุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงการจัดประกวดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15 และผลของการจัดประกวดในครั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาต..รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ ซอยนานา พูดคุยกับคุณศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ถึงการจัดประกวดโครงการ Krungthai Young Enterprise Awards ครั้งที่ 15 และผลของการจัดประกวดในครั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆ ที่ชนะเลิศในปีนี้

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี