DIPพัฒนาบริการหนุน SME เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน

รายการเซียนธุรกิจ - ฟิล ปรัชญา พาไปร่วมพูดคุยกับคุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
รายการเซียนธุรกิจ  - ฟิล ปรัชญา พาไปร่วมพูดคุยกับคุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี