Give me museum – เปลี่ยนงานศิลปะเป็นสินค้าเงินแสน II Rag to Rich EP.15 ll SME Startup

บอกลาความเครียดหนักๆ จากงานประจำ มาทำงานศิลปะให้เป็นเงินแสน แถมมีแฟนๆ ติดตามให้กำลังใจ give.me.museum ทำได้ยังไงGive me museum – เปลี่ยนงานศิลปะเป็นสินค้าเงินแสน II Rag to Rich EP.15 ll SME Startup

บอกลาความเครียดหนักๆ จากงานประจำ มาทำงานศิลปะให้เป็นเงินแสน แถมมีแฟนๆ ติดตามให้กำลังใจ give.me.museum ทำได้ยังไง 
เส้นทางสู่การเป็นศิลปินอิสระ สามารถทำเงินได้ด้วยปลายพู่กันและความคิดสร้างสรรค์ เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นสายอาร์ตมีเรื่องราวอย่างไร ไปติดตามกัน

#sme​ #startup​ #smestartup​ ​ #givememuseum

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี