Go Green Sneaker สนีกเกอร์จากพลาสติกรีไซเคิล II Rag to Rich EP.50 II SME Startup

คำถามที่ต้องการหาคำตอบ นำมาสู่ธุรกิจสนีกเกอร์สายรักษ์โลกที่ตอบโจทย์ได้ทั้งด้านการใช้งานและสิ่งแวดล้อม Maddy Hopper ไอเดียสุดคูลของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นก็ขายแทบไม่ทัน

Go Green Sneaker สนีกเกอร์จากพลาสติกรีไซเคิล II Rag to Rich EP.50 II SME Startup
.
เป็นไปได้ไหม รองเท้าที่ทำจากขวดพลาสติกรีไซเคิล?
.
คำถามที่ต้องการหาคำตอบ นำมาสู่ธุรกิจสนีกเกอร์สายรักษ์โลกที่ตอบโจทย์ได้ทั้งด้านการใช้งานและสิ่งแวดล้อม Maddy Hopper ไอเดียสุดคูลของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นก็ขายแทบไม่ทัน
.
แนวคิดของธุรกิจที่เริ่มต้นจากเล็กๆ แต่สร้างเอฟเฟคที่ยิ่งใหญ่ได้นี้เป็นอย่างไร ไปติดตาม!
.
#sme #startup #smestartup #MaddyHopper #รองเท้ารักษ์โลก #ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์
.
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี