Lean Supply Chain by TMB กับการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME (ภัทรไพล์ลิ่ง)

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ร่วมพูดคุยกับคุณอุษากร พงษ์ช้าง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และอาจารย์คุณพลวัฒน์ สดากร ถึงความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพธุรกิจจากกา..

IDE Center ผลิตนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่สร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี และดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการหลักสูตร IDE Center (Innovation-Driven Entrepreneurship Center) หรือศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ข..

ธ.ก.ส.เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็น Smart Farmer

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา บุกสำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ย่านบางเขน ร่วมพูดคุยกับคุณประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ถึงนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ที่จะช่วยเพิ่มข..

MTEC มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจไทย

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับสองผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC สวทช. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย ร่ว..

TCDC พร้อมช่วย SME พัฒนาธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เพื่อพูดคุยกับคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ถึงบทบาทในการพัฒนา SME ไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแนวทางและแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ คิด..

NANOTEC : Innovate for a better tomorrow...

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อพูดคุยกับ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NANOTEC ถึงบทบาทและเป้าหมายการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในก..

SME Thailand Inno Awards 2017

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวด โครงการ SME Thailand Inno Awards 2017 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ..

Lean Supply Chain by TMB กับการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME (นวการค้าวัสดุก่อสร้าง)

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชมกิจการนวการค้าวัสดุก่อสร้าง พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณพีระเดช นพทีปกังวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวการค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด และคุณพลวัฒน์ สดากร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ Lean และ Six Sigma ถึงคว..

บรรจุภัณฑ์ พลิกผลลัพธ์ธุรกิจที่ดีให้ SME ได้อย่างไร?

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 ฟิล ปรัชญา บุก Prompt Design เพื่อพูดคุยกับคุณแชมป์ สมชนะ กังวารจิตต์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์มือฉมัง ที่กวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วมากมาย จนถูกเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินรางวัลการออกแบบบรรจุภัณฑ์โลก ในประเด็นเกี่ยวกับ "บรรจุภัณ..