Ep1 Spa Products สินค้าภูมิปัญญาไทย พร้อมก้าวไกลสู่ตลาดโลก

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ตอนที่ 1 ของเรื่องราวธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปาแบรนด์ไทย โดย ฟิล ปรัชญา พาคุณนุ่น ษิญาดา ดำรงเดชาพันธ์ เจ้าของกิจการ Maleeya Natural Products ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลูกประคบตำรับไทย ไปขอคำแนะนำและแชร์ประสบการณ์ธุรกิจจากคุณหน..

Ep2 (จบ) โอกาสและความสำเร็จ? ของเสื้อผ้าผู้ชายแบรนด์ไทย

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ตอนที่ 2 (จบ) ของเรื่องราวธุรกิจสื้อผ้าผู้ชายแบรนด์ไทย โดย ฟิล ปรัชญา คุณพรพรรณ ธนสารสุทธิพงษ์ เจ้าของยักษ์ยิ้ม แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายไซส์พิเศษ ไปขอคำแนะนำและแชร์ประสบการณ์ธุรกิจจากคุณภัทร ศรีวารีรัตน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ เมธ..

Ep1 โอกาสและความสำเร็จ? ของธุรกิจเสื้อผ้าผู้ชายแบรนด์ไทย

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 - ตอนที่ 1 ของเรื่องราวธุรกิจสื้อผ้าผู้ชายแบรนด์ไทย โดย ฟิล ปรัชญา คุณพรพรรณ ธนสารสุทธิพงษ์ เจ้าของยักษ์ยิ้ม แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายไซส์พิเศษ ไปขอคำแนะนำและแชร์ประสบการณ์ธุรกิจจากคุณภัทร ศรีวารีรัตน์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ เมธิคิ..

Lean Supply Chain by TMB กับการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ SME (ภัทรไพล์ลิ่ง)

รายการเซียนธุรกิจวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ร่วมพูดคุยกับคุณอุษากร พงษ์ช้าง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรไพล์ลิ่ง จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และอาจารย์คุณพลวัฒน์ สดากร ถึงความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิ์ภาพธุรกิจจากกา..

IDE Center ผลิตนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่สร้างเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อร่วมพูดคุยกับ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี และดร.เอ็ดเวิร์ด รูเบซ ผู้อำนวยการหลักสูตร IDE Center (Innovation-Driven Entrepreneurship Center) หรือศูนย์สร้างผู้ประกอบการที่ข..

ธ.ก.ส.เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรไทยก้าวสู่การเป็น Smart Farmer

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา บุกสำนักงานใหญ่ ธ.ก.ส. หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ย่านบางเขน ร่วมพูดคุยกับคุณประเดิมชัย จันทน์เสนะ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ถึงนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรไทยให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer ที่จะช่วยเพิ่มข..

MTEC มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจไทย

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับสองผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ หรือ MTEC สวทช. ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล และดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป ถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทย ร่ว..

TCDC พร้อมช่วย SME พัฒนาธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก เพื่อพูดคุยกับคุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC ถึงบทบาทในการพัฒนา SME ไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแนวทางและแผนดำเนินงานยุทธศาสตร์ คิด..

NANOTEC : Innovate for a better tomorrow...

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อพูดคุยกับ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NANOTEC ถึงบทบาทและเป้าหมายการทำงานที่จะช่วยสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในก..