1. Home
  2. Digital Marketing

DIGITAL MARKETING

การตลาดฉบับเริ่มต้น

ต่อให้สินค้าหรือบริการมีความน่าสนใจ แต่ถ้าขาดการตลาดในการประชาสัมพันธ์และทำให้ลูกค้าได้รู้จักเราในวงกว้าง ธุรกิจก็สามารถสะดุดลงได้ง่ายๆ

7 เทคนิคพรีเซนต์งานที่คุณควรรู้

ในการเรียนหรือการทำงาน เรามักต้องพรีเซนต์ต่างๆงานอยู่เสมอ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความถนัดในด้านนี้ ดังนั้นแมนพาวเวอร์จึงได้รวบรวม 7 เทคนิคสำคัญเพื่อการพรีเซนต์งานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

หลักการตั้งชื่อแบรนด์ก็มีทั้ง ตั้งชื่อแบรนด์ตามชื่อเจ้าของ ตามแหล่งผลิต หรือตามลักษณะสินค้า แต่ไม่ว่าจะตั้งชื่อตามอะไร ขอให้ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้