Finanace

Chargeback อีกหนึ่งภัยพิบัติของธุรกิจออนไลน์

Text : เจษฎา ปุรินทวรกุล
 

 
     การฉ้อโกงด้านการชำระเงินจากลูกค้าหรือคู่ค้า ยังเป็นภัยร้ายแรงต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ในที่นี้รวมถึงกรณี Chargeback ด้วย ซึ่ง Chargeback นั้นหมายถึงการที่ผู้ซื้อหรือลูกค้าขอให้บริษัทเครดิตการ์ดคืนยอดเงินที่ชำระให้กับเรา โดยส่วนใหญ่จะให้เหตุผลว่าถูกขโมยบัตรหรือข้อมูลบัตรไป หรืออ้างว่าเราไม่ส่งสินค้าตามเงื่อนไขหรือสินค้าชำรุด นั่นหมายความว่า เราส่งสินค้าไปแต่ไม่ได้เงิน ซึ่งมีถึง 1 ใน 4 ของผู้ประกอบการที่พบปัญหา Chargeback

     การปฏิเสธการชำระเงินส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นกับธุรกิจออนไลน์ และการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยลูกค้ามักอ้างว่าสินค้าไม่เหมือนกับที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือสินค้าชำรุด ทำให้ไม่ได้รับเงินจากการขาย และขาดทุนได้ในที่สุด โดยวิธีการรับมือปัญหา Chargeback ในเบื้องต้นก็คือ

     1. กำหนดนโยบายจัดส่ง การคืน และแลกเปลี่ยนสินค้าให้ชัดเจน

     2. บรรยายคำอธิบายใต้ภาพอย่างละเอียด รวมถึงถ่ายภาพหลายๆ มุม เพื่อไม่ให้ลูกค้าเกิดความคาดหวังมากจนเกินไป

     3. หาระบบติดตามการส่งสินค้าออนไลน์ (Online Tracking) เพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าปลายทางอย่างแน่นอน

    4. มีความพร้อมในการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดโอกาสในการขอเงินคืน
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี