Finanace

4 ข้อผิดพลาดทางการเงินของ Startup มือใหม่

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ 
Main Idea
 
  • ปัญหาทางการเงินเกิดขึ้นได้เสมอกับ Startup มือใหม่ ทั้งปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ การไม่ให้ความสำคัญจนละเลยเพราะมุ่งแต่จะทำการตลาดอย่างเดียว
 
  • และนี่ข้อผิดพลาดทางการเงินที่มักจะเกิดจากผู้ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจ  
     ด้วยความเป็นมือใหม่ทำให้ Startup หลายรายมักลงทุนลงแรงและใช้พลังไปกับการสร้างและแสวงหาฐานลูกค้าจนละเลยเรื่องการวางแผนทางการเงินไป และนี่คือ 4 ข้อผิดพลาดทางการเงินของคนที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจมักทำกัน

     1. ไม่วางแผนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รู้ไหมว่าการจัดสรรงบใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเอาไว้เป็นทางรอดอย่างหนึ่งเมื่อธุรกิจต้องเจอกับช่วงเวลาที่ท้าทายหรือยากลำบาก ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้จักหัดทำงบค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

     2. วางโครงสร้างเงินทุนอย่างบิดเบี้ยว หลายครั้งที่ Startup มือใหม่ไม่สามารถรักษาสมดุลระหว่างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นให้ดีได้ ไม่ว่าจะมีผู้ถือหุ้นเยอะแต่หนี้น้อย หรือหนี้เยอะแต่ผู้ถือหุ้นน้อย สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่การมีสัดส่วนที่ไม่พอดีและส่งผลต่อเรื่องของการลดเงินทุนหรือมีหนี้สินที่มากเกินไปได้

   3. ใช้ตัวชี้วัดแบบผิดๆ เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทราบถึงข้อเท็จจริงที่ว่า การใช้ตัวชี้วัดอย่างยอดการซื้อ-ขายสินค้ารวม เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด แต่การผลักดันให้เกิดการเติบโตในแง่ของการเพิ่มรายได้ กำไรสุทธิ การสร้างเงินสด การรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำ เป็นสิ่งที่คนทำธุรกิจควรหันมาให้ความสนใจ เพื่อทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเงินและการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

    4. ไร้แผนระดมทุนที่ถูกต้อง หลายครั้งที่ Startup มือใหม่ขาดความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของการระดมทุน เลยทำให้เกิดการรีบร้อนจนเกินไปในการหาเงินทุนระหว่าง Series A, B, C และ D เป็นที่มาของการสูญเสียโอกาสสำหรับธุรกิจและเข้าถึงนักลงทุน เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเช่นนี้ ควรทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของการระดมทุนแต่ละรอบให้ดี และเหตุผลที่ว่าทำไมต้องทำการระดมทุน หลังจากนั้น ควรคิดกลยุทธ์ที่สามารถชี้วัดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง รวมไปถึงการระดมทุนที่นอกเหนือจากการร่วมลงทุนแล้วยังต้องคำนึงถึงเรื่องหนี้ เพื่อที่จะทำให้มีโครงสร้างทางการเงินที่สมดุล
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup