Finanace

4 เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนทางการเงิน

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ
 Main Idea
 
  • การเงินคือสิ่งที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญและต้องวางแผนอย่างละเอียด เพราะถ้าไม่วางแผนเอาไว้ให้ดี ก็อาจทำให้ธุรกิจประสบปัญหาได้
 
  • และนี่คือ 4 เหตุผลที่ผู้ประกอบการต้องวางแผนทางการเงิน
     1. สร้างการเติบโตของรายได้

         การวางแผนทางการเงินถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการตรวจสอบแหล่งรายได้ให้ถูกต้องและสามารถทำการวางแผนให้มีการเติบโตขึ้นได้หรือเพิ่มจำนวนเงินที่จะใช้ในเวลาที่ต้องการ ด้วยการวางแผนอย่างถูกต้องจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมทุกด้านของรายได้และดำเนินกิจการไปข้างหน้าเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินทั้งในแง่ของชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจ


     2. เพิ่มการเติบโตของกระแสเงินสด
         โดยธรรมชาติการเติบโตของรายได้จะส่งผลให้กระแสเงินสดโดยรวมนั้นเติบโตขึ้นด้วย การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกิจกรรมประจำวันของทั้งการทำธุรกิจและชีวิตส่วนตัวเพื่อให้เห็นเค้าโครงการเงินได้ชัดเจนมากขึ้น และด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้จ่ายและงบประมาณอย่างรอบคอบจะทำให้รู้ว่ากิจกรรมไหน หรือเรื่องอะไรที่ต้องให้ความสนใจก่อน ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบเรื่องของกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและทำให้การเงินโดยรวมมั่นคงขึ้น
 

     3. เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเงินเฟ้อได้ดีขึ้น
         เงินเฟ้อนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ทำลายที่มีพลังสูงสุดของกำลังซื้อ โดยเฉพาะเมื่อมูลค่าของเงินมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตข้างหน้า ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นในภายภาคหน้า 


     4. ช่วยบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
         เรื่องบางอย่างเป็นสิ่งสำคัญของคนคนหนึ่ง เช่น การเติบโตของธุรกิจ การเป็นเจ้าของทรัพย์สินสักอย่าง การหารายได้ และเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้ในระยะเวลาที่กำหนดก็ต้องอาศัยการวางแผนทางการเงินเข้ามาช่วยเพื่อให้การวางแผนด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง รอบคอบและมีประสิทธิภาพ 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup