Finanace

เรื่องนี้ Startup ต้องรู้! ถอดรหัสหุ้นกู้แปลงสภาพ จะช่วยเสริมสภาพคล่องได้อย่างไร


 

Main Idea
 
  • กองทุน Inno Bridge Fund นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเสริมสภาพคล่องให้ Startup สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ที่ไม่รู้จะจบลงเมื่อไร
 
  • แต่กองทุน Inno Bridge Fund และการระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับ Startup จึงขอรวบรวมนานาความคิดเห็นนี้มานำเสนอ
 
 


     วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทำให้หลายธุรกิจทรุดหนัก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ SME หรือ Startup ต่างต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและไปต่อได้  พร้อมกับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน กองทุน Inno Bridge Fund นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความช่วยเหลือ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ Startup สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ท่ามกลางภาวะวิกฤตครั้งนี้ที่ไม่รู้จะจบลงเมื่อไร


     สำหรับกองทุน Inno Bridge Fund และการระดมทุนด้วย “หุ้นกู้แปลงสภาพ” นั้น ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับ Startup ทรู ดิจิทัล พาร์ค ศูนย์กลางเทคและ Startup ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จึงร่วมมือกับ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมเหล่าองค์กรพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ROCKET LAUNCHER EP.01 CONVERTIBLE DEBENTURE WEBINAR” ผ่านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ True VROOM เจาะลึกประเด็น การระดมทุนรูปแบบใหม่ของ Startup โดยเฉพาะการระดมทุนด้วยหุ้นกู้แปลงสภาพจากกองทุน Inno Bridge Fund มูลค่า 50 ล้านบาท


     ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจากหลากหลายภาคส่วนนี้ เป็นส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจ Startup ในช่วงวิกฤต ต่อตระกูล วัฒนวรกิจกุล รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงพันธกิจของ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศของ Startup ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกได้ และสามารถไปไกลได้ถึงระดับยูนิคอร์น  โดยมีหลายบริษัทร่วมลงทุนและเร่งลงทุนเฉพาะหน้าใน Startup ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือเรื่องกระแสเงินสด ด้วยการระดมทุนรูปแบบใหม่ คือ “Convertible Debenture” หรือ “หุ้นกู้แปลงสภาพ” จากกองทุน Inno Bridge Fund วงเงินมูลค่า 50 ล้านบาท ที่ กลต. ได้ออกหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ Startup และผู้ประกอบการ SME โดยตั้งเป้าช่วยเหลือ Startup ประมาณ 20 บริษัท บริษัทละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยพิจารณาคัดเลือก Startup ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์โควิด-19 เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านการแพทย์ ระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการแพร่เชื้อ หรือการป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งความช่วยเหลือนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจให้แก่สตาร์ทอัพได้ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศอีกด้วย


     ด้านที่มาของการระดมทุนรูปแบบใหม่ ธนพงษ์ ณ ระนอง นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน และ กรรมการบริหาร บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้รายละเอียดว่า ในอดีตการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กมักใช้การกู้ยืมเงิน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและใช้ระยะเวลานานเพื่อในการตกลงราคาและทำสัญญาซื้อ-ขายที่เป็นธรรม ซึ่งท่ามกลางสถานการณ์ที่ Startup ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเช่นนี้ จึงมีการแก้ปัญหาด้วยการออก “หุ้นกู้แปลงสภาพ” เครื่องมือการลงทุนใหม่ที่มีลักษณะเหมือนการกู้เงิน โดยมีกำหนดชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือการแปลงเป็นหุ้นในธุรกิจ Startup ซึ่งมีความแตกต่างจากการกู้ยืมเงินและมีข้อดีคือ เจ้าหนี้หรือนักลงทุนซึ่งมีฐานะร่วมเป็นเจ้าของบริษัทตามจำนวนหุ้น จะสามารถแปลงสภาพหุ้นกู้ไปเป็นหุ้นสามัญได้ตามสัดส่วนตามช่วงเวลาและราคาที่ตกลงกันไว้ จึงทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อและราคาขาย (Capital Gain) แต่ถ้าหากราคาหุ้นในตลาดยังคงต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ในการแปลงสภาพ นักลงทุนสามารถเลือกที่จะไม่แปลงสภาพเป็นหุ้น และถือเป็นตราสารหนี้ต่อไปเพื่อรับดอกเบี้ยแต่ละงวดตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนและ Startup สามารถเจรจากันได้ง่ายขึ้น ประกอบธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น และช่วยให้ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้นอีกด้วย


     ในแง่มุมของผู้เสนอให้มีการระดมทุนในรูปแบบใหม่นี้เป็นคนแรกๆ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ให้ความเห็นว่า สมาคมฯ ได้เสนอปัญหาของการลงทุน Startup ในโครงสร้างหุ้นในด้านแพ่งไปถึงหน่วยงานภาครัฐเมื่อปี 2556 โดยในข้อเสนอดังกล่าวได้รวมถึงเรื่อง Convertible Debenture คือการแปลงหนี้เป็นทุน และทุนเป็นหุ้น จะทำอย่างไร เนื่องจากเห็นว่า สำหรับ Startup การกู้เงินมาทำนวัตกรรมซึ่งมีความเสี่ยงอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก การใช้หุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเครื่องมือที่ดีและต่างประเทศก็ใช้กัน เนื่องจากสะดวก  ดังนั้น จึงต้องขอขอบคุณ ก.ล.ต. ที่ช่วยปลดล็อกเรื่อง Convertible Note ซึ่งทำให้สิ่งที่สมาคมฯ ต้องการผลักดันมีความเป็นไปได้ เกิดความคล่องตัวและทำให้เร็วขึ้น


     อีกหนึ่งผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันการระดมทุนรูปแบบใหม่นี้ ไพบูลย์ ดำรงวารี ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 2, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้ ออกหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกการหาเงินทุนให้กับ Startup และ SME เนื่องจากกลุ่มธุรกิจเหล่านี้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยสัดส่วน GDP ของ SME คิดเป็น 42% ของ GDP ทั้งประเทศ จึงควรได้รับโอกาสสนับสนุนที่มากขึ้น โดย ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการระดมทุน สำหรับผู้ที่ต้องการระดมทุนด้วย “หุ้นกู้แปลงสภาพ” ต้องเป็น Startup หรือ SME ที่เป็นบริษัทจำกัด และได้ลงทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ในเรื่องการส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนของ SME และ Startup ให้สามารถขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคลร่วมลงทุน (VC) กิจการเงินร่วมลงทุน (PE) และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Angel Investor) รวมทั้งสามารถเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของ SME และ Startup ได้ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทุนและมูลค่าการขาย ทั้งนี้ หากเป็น SME ขนาดกลาง ให้สามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยได้ไม่เกิน 10 ราย และมูลค่าการระดมทุนรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อ ก.ล.ต. แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการเสนอขายและให้รายงานผลการขายต่อ ก.ล.ต. เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ


     สำหรับขั้นตอนการรับสมัครสตาร์ทอัพ และการพิจารณาของกองทุน Inno Bridge Fund  นฤศันส์ ธันวารชร หัวหน้าส่วนบริหารการลงทุน บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ข้อมูลว่า ขณะนี้มี Startup ลงทะเบียนเข้าร่วมการพิจารณาของกองทุนฯ แล้วจำนวนมากกว่า 90 บริษัท โดยคณะกรรมกาการลงทุนของบริษัทฯ กำลังเร่งพิจารณารายละเอียดและคุณสมบัติตามที่กองทุนฯกำหนด โดยจะพิจารณาการให้เงินทุนไม่เกิน 9 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือน และต่อรายไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท สำหรับ Startup และผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงบริษัทต่างชาติที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน Inno Bridge Fund ได้ทางเฟซบุ๊ก InnospaceThailand


     ทั้งนี้ สำหรับ Startup ที่อาจจะยังไม่เข้าหลักเกณฑ์การคัดเลือกกองทุน Inno Bridge Fund อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ยังมีโครงการจัดตั้ง 2 กองทุน ได้แก่ 1.กองทุน Big Win วงเงินประมาณ 300 ล้านบาท สำหรับลงทุนในเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศที่สำคัญ เช่น ไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการแพทย์ และ 2.กองทุน Quick Win วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท ใช้สำหรับสนับสนุน Startup ที่มีความพร้อมจะเติบโตและก้าวหน้ามีตลาดรองรับ เพื่อเป็นยูนิคอร์นของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับ Startup ที่มีศักยภาพในอนาคต


     อีกหนึ่งมุมมองในฐานะภาคเอกชนไทยที่สนับสนุนสตาร์ทอัพและผู้ประกอบธุรกิจเทคอย่างต่อเนื่อง ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ในสภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวัน ทรู ดิจิทัล พาร์ค ได้นำศักยภาพและความแข็งแกร่งของการเป็นศูนย์กลางเทคและ Startup ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เดินหน้าพันธกิจโดยมุ่งสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำหรับเทคและ Startup ในประเทศไทย และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ Startup สู้วิกฤตโควิด-19 อย่างเต็มกำลัง ซึ่งความร่วมมือกับ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) และพันธมิตรรายใหม่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ผสานพลังสนับสนุนให้ Startup ได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของธุรกิจให้มากที่สุด มั่นใจว่า กองทุน Inno Bridge Fund จะช่วยส่งเสริม Startup ให้ดำเนินธุรกิจอย่างไม่สะดุด และทรู ดิจิทัล พาร์ค จะสานต่อความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ Startup ไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup