Finanace

ไขกุญแจกระแสเงินสด! บริหารให้ดีช่วยธุรกิจรอดได้ทุกสถานการณ์

 

     ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนการจัดการกับกระแสเงินสดเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ แต่การรับมือในสถานการณ์วิกฤตการทำให้เงินสดคล่องตัว เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ไปดูกันว่าผู้ประกอบการจะรอดพ้นวิกฤตและฟื้นฟูธุรกิจได้ ด้วยการบริหารเงินให้มีสภาพคล่องได้อย่างไร     

 

 

  1. ตรวจสอบสถานะเงินสด

     อย่างแรกคือ ต้องตรวจสอบให้รู้แน่ชัดว่าบริษัทมีเงินสดจำนวนเท่าไร เพียงพอที่จะทำธุรกิจต่อไปได้นานแค่ไหน รวมถึงหนี้ค้างชำระจากลูกหนี้ หนี้ที่ต้องจ่ายเจ้าหนี้ และสินค้าคงค้างอยู่ในสต็อกต่างๆ เพื่อที่จะได้รู้รายรับรายจ่ายจริงๆ และช่วยให้วิเคราะห์สถานะธุรกิจได้ถูกต้องเพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินต่อไป

  1. เช็กสถานะลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า

      ผู้บริหารควรตรวจสอบเรื่องนี้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถบริหารกระแสเงินสดได้ดีมากยิ่งขึ้น ลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระจะต้องมีการติดตามทวงหนี้อย่างสม่ำเสมอ โดยให้พนักงานแจ้งเตือนเป็นลำดับขั้น พยายามเร่งรัดหรือหาแรงจูงใจเพื่อให้ชำระเงินเร็วขึ้น และหากเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงลูกค้าที่ชำระหนี้ช้าหรือไม่ชำระหนี้ ส่วนในฝั่งเจ้าหนี้ ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ อาจต้องขอเจรจาเพื่อยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปก่อน เพื่อให้สามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

  1. อัตรากำไร

     มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปว่าเช็กสถานะลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า โดยต้องหมั่นเช็กด้วยว่าการทำธุรกิจนั้นอัตรากำไรเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ เพราะผู้บริหารที่ไม่รู้อาจจะพลาดเรื่องการจัดซื้อที่มีราคาสูงเกินกว่าเหตุ ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลให้อัตรากำไรลดลง หรือถ้าธุรกิจมีสภาพคล่องที่ดีอยู่แล้ว อาจจะใช้วิธีการต่อรองกับซัพพลายเออร์ดูว่าถ้าจ่ายเป็นเงินสดจะมีส่วนลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากได้รับส่วนลดนั้นมาก็หมายความว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีก

  1. จัดการทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน

     หากมีสินค้าคงค้างอยู่ในสต็อกเป็นจำนวนมาก ควรหาทางระบายสินค้าในสต็อกออกไปโดยอาจจะทำโปรโมชัน ลด แลก แจก แถม ซึ่งการขายของไปแล้วได้เงินสดมาถือไว้ในมือย่อมอุ่นใจกว่า และถ้าไม่จำเป็นอย่าพยายามสต็อกสินค้าเอาไว้มากเกินไป นอกจากนี้ ลองสำรวจดูว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานอะไรที่เลิกใช้งานแล้วหรือไม่ เพราะว่าการขายออกก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้เงินสดมาเก็บไว้ ซึ่งดีกว่าการเก็บของเหล่านั้นไว้โดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ  

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup