Finanace

เคล็ดลับเอาตัวรอดจากพิษเศรษฐกิจด้วยการจัดการทางการเงิน

 

     ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ย่อมจะส่งผลกระทบกับธุรกิจได้โดยตรง ดังนั้นผู้หากไม่อยากให้ธุรกิจสะดุดมีปัญหา ประกอบการ SME จึงควรตื่นตัวและรู้จักวางแผนรับมือแต่เนิ่นๆ      

1.เช็คสัญญาณเตือนสุขภาพการเงิน ยังแข็งแรงดีอยู่หรือไม่

     ในสภาวะเศรษฐกิจตึงๆ และการแข่งขันสูงเช่นนี้ ยิ่งต้องมีการเช็คสถานะทางการเงินกันบ่อยขึ้น ด้วยการตรวจสถานะทางการเงินว่ากำลังแข็งแรงอยู่หรือไม่ โดยดูได้จาก

     -ยอดขายนิ่งหรือลดลงจนน่าเป็นห่วง  

     -อัตราการเติบโตของยอดขายลดลง   

     -ธุรกิจได้กำไร แต่กระแสเงินสดติดลบ  

     -ความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ต่ำลง

 

2.สิ่งที่ต้องประเมิน

     - ประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด  

     - ติดตามสถานการณ์การเงินทุกวัน รายงานการเงินเร็วขึ้น  

     - เช็คเงินทุนสำรอง เผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉิน  

     -ทบทวนแผนการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์เศรษฐกิจ  

 

TIP

     การกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรงลูกจ้าง ค่าแรงตัวเอง เพื่อคำนวณหาต้นทุนทางธุรกิจ ที่จะช่วยให้รู้ว่าในอนาคตจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และจะต้องพยายามเก็บรักษาเงินเอาไว้เท่าไหร่เพื่อให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ตามแผน  ซึ่งถ้าไม่คิดทบทวนให้ดีในวันนี้ ในอนาคตต้องอาจจะลำบากได้

 

 

3.ได้เวลาลดค่าใช้จ่าย

     -ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ประหยัดในสิ่งที่ควรประหยัด

     -ลดสินค้าคงเหลือและค่าโสหุ้ยต่างๆ

     -ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งมีซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชั่นทั้งที่ฟรีและเสียเงิน   

     -จ้างฟรีแลนซ์หรือเอาท์ซอสท์งานบางอย่าง เพื่อลดต้นทุนพนักงานประจำ

     -ควบคุมค่าใช้จ่ายการผลิต โดยเฉพาะการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่ต่ำกว่าทั่วไป  

     -ลองใช้วิธีแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการกับ

TIP

     นิสัยที่ผู้ประกอบการควรมีคือ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน หลังจากนั้นให้เริ่มต้นประมาณการค่าใช้จ่ายในเดือนต่อไปด้วย เพื่อตรวจสอบรายรับ รายจ่าย ยอดขาย และกำไร จะได้มั่นใจว่าเงินไม่รั่วไหลไปไหน มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นมากเกินไปหรือไม่ หากมีจะลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนั้นอย่างไร ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินได้

 

4.เพิ่มช่องทางหารายได้

     -ขยายการเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุดจากลูกค้าใหม่และช่องทางใหม่ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ซึ่งต้นทุนต่ำ  

     -เสริมสภาพคล่องด้วยการบริหารสินค้าค้าง และระบายสินค้าในสต็อกออกไป โดยอาจจะใช้โปรโมชั่น เพื่อได้เงินสดมาถือไว้ในมือ

 

5.หาวิธีทำให้ลูกค้าจ่ายเงินตรงเวลา               

     -ปรับระยะเวลาชำระเงิน หรือเครดิตเทอมให้เหมาะสม

     -มีทางเลือกจ่ายเงินหลากหลาย เช่น โอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม โอนผ่านธนาคารออนไลน์ เช็ค บัตรเครดิต แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ลูกค้าสะดวก  

     -ให้ส่วนลดลูกค้าเมื่อจ่ายก่อน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าอยากจ่ายให้เร็วขึ้น โดยอาจใช้การให้ส่วนลด

     -ส่งการแจ้งเตือน เมื่อลูกค้ารายใดใกล้ครบกำหนดชำระเงิน

  

TIP

      การไม่มีเงินสดในมือเวลาทำธุรกิจนั้นอันตรายมาก แม้ตัวเลขผลประกอบการของธุรกิจมีกำไรที่ค่อนข้างใช้ได้  แต่กลับไม่มีเงินสดติดตัวเพียงพอที่จะนำไปใช้บริหารจัดการหรือชำระหนี้ได้ทันตามกำหนด ดังนั้น เงินสดเปรียบเหมือนอากาศที่เราหายใจเข้าไป หากปราศจากอากาศเราจะอยู่รอดได้อย่างไร

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup