หากกำลังมองหาสถานที่ที่สงบเพื่อชาร์จพลังช่วงวันหยุดแบบไม่ไกลจากกรุงเทพฯ นัก บ้านกรอด้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดูจะเป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียว เพราะที่นี่เป็นบ้านพักแบบเรียบง่ายที่เกิดจากการดัดแปลงโรงงานทอผ้าเก่าสมัยคุณยาย ที่มาพร้อมบรรยากาศแสนร่มรื่น  

     “เราอยากใช้ชีวิตที่สงบ ไม่ต้องแข่งขัน ไม่ต้องเร่งรีบ รวมทั้งสามารถฝึกเจริญสติควบคู่ไปได้ เลยมาเลือกทำ Guesthouse เพราะเป็นอาชีพที่คล้ายๆ คนเกษียณอายุ เหมือนอยู่บ้านตัวเอง และได้เจอเพื่อนใหม่ๆ ด้วย เราให้ความสำคัญกับการเจริญในด้านจิตใจ เราเลยเลือกวิถีในการดำเนินชีวิตมาก่อนเรื่องรายได้ เราคิดว่างานที่มีความสุข มันก็คงสามารถเลี้ยงดูเราไปได้”

     คำบอกเล่าถึงแนวคิดที่พักของบุณยวัฒน์ สมทัศน์ และ กฤตยา พรรคอนันต์ และนี่จึงเป็นที่มาของบ้านกรอด้ายที่พักทางใจที่เกิดจากการดัดแปลงโรงงานทอผ้า

     หากย้อนกลับไปผืนดินแห่งนี้เดิมคือ โรงงานทอผ้าไทยของคุณยาย ซึ่งสมัยเริ่มแรกมีเครื่องกี่กระตุกและได้เปลี่ยนการทอผ้าจากเครื่องกี่กระตุกมาใช้เครื่องจักรในการทอผ้าในเวลาต่อมา รวมถึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น สุมลการทอ หรือสุมลการทออยุธยา โดยผ้าที่โรงงานได้ส่งออกจำหน่าย ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าโทเร ผ้าซิ่น และผ้าฝ้าย ในตราสิงห์เดี๋ยว แต่นิยมเรียกกันว่า สิงห์โตเดี๋ยว สมัยเด็กกฤตยาและน้องๆ มักจะไปช่วยในส่วนงานกรอด้ายที่โรงงาน และเรียกตัวเองว่า เด็กกรอด้าย คำว่า กรอด้ายเลยมีความหมายพิเศษและกลายมาเป็นชื่อบ้านพักในปัจจุบัน

     บ้านกรอด้ายเป็นที่พักขนาดเล็ก มีไม่กี่ห้อง ตัวบ้านสีขาวสะอาดตาดูเรียบง่าย ยกพื้นมีใต้ถุนสูง ซึ่งถูกจัดสรรใช้เป็นทั้งมุมพักผ่อนและส่วนต้อนรับให้รู้สึกเป็นกันเองเหมือนอยู่บ้าน ส่วนภายในห้องพักจะเป็นสไตล์ Minimal ให้ความรู้สึกแบบ Zen เล็กๆ โดยเปิดพื้นที่โล่งตรงกลางเอาไว้เพื่อปลูกต้นไม้ ที่นี่จึงมีความสงบเหมาะกับการพักผ่อน

     เนื่องจากที่นี่เน้นความสงบเป็นที่พักใจจริงๆ จึงไม่มี TV ในห้องพักเพื่อให้ผู้ที่มาพักให้เวลากับตนเองและคนที่อยู่เคียงข้างเท่าที่จะเป็นไปได้