Starting a Business

Startup ต้องรู้ How-to เริ่มต้นธุรกิจยังไงไม่ให้คู่แข่งเลียนแบบทัน
Main Idea
 
  • ทำไมการเริ่มธุรกิจที่ยากต่อการเลียนแบบจึงสำคัญ
 
  • ลองจินตนาการดูหากมีบริษัทขนาดใหญ่มาเห็นไอเดียหรือสิ่งที่ Startup ตัวเล็กๆ อย่างเราทำ แล้วนำไปต่อยอดทั้งดัมพ์ราคาลงมา แค่นี้ก็เหมือนฝังไอเดียเราทั้งเป็น 
 


     เจ็บปวดกว่าสินค้าขายไม่ได้คือ สินค้าที่เราทำมาขายได้ดีมีคนช่วยนำไปต่อยอดนำมาแข่งขันกับเรา และหากคนที่นำไปนั้นมีทั้งเงินทุน บุคลกากรที่เพียบพร้อม ธุรกิจเล็กๆ อย่างเราที่มีแต่ไอเดียจะไปต่อได้หรือไม่ ดังนั้นการเริ่มต้นธุรกิจที่ลอกเลียนแบบยากก็เป็นอีกหนทางที่ทำให้เราตั้งต้นและเติบโตไปได้ ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีการเหล่านี้
 

     1. เป็นเจ้าแรกในตลาด

     ทำก่อนใครๆ ถือว่าได้เปรียบในเชิงการรับรู้และแบรนด์ แต่ต้องรีบพัฒนาทำให้รวดเร็วเพื่อสร้างข้อได้เปรียบด้านอื่นๆ ต่อไป


     2. มีข้อมูลเชิงลึก

     ข้อมูลที่คนอื่นไม่มีหรือหาไม่ได้ง่ายๆ อาจจะเกิดตอนมีฐานลูกค้าจำนวนมากแล้ว

     3. การมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

     ทำให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน มีโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการใหม่เข้าถึงได้รวดเร็วกว่า และต้องใช้เวลาในการสะสมสร้างฐานลูกค้าสำหรับคู่แข่งที่จะเข้ามาใหม่


     4. มีความร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่หรือภาครัฐ

     ความร่วมมือหรือ connection ไม่ได้สร้างกันได้ง่ายๆ ภายในเวลาอันรวดเร็ว การมีความร่วมมือยิ่งโดยเฉพาะกับภาครัฐแล้วก็เป็น Unfair ที่ลอกเลียนได้ยาก

     
     5 มีสิทธิ์ในการทำสินค้าหรือบริการที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์ทำ (Authorize)

     เช่น เป็นสัญญาให้บริการเซเว่นแต่เพียงผู้เดียวจำนวน 10 ปี


     6. ทีมงานมีความชำนาญเฉพาะทางพิเศษ (Domain Expert)

     เช่น Co-founder มีประสบการณ์เป็น CTO จากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Google หรือ Amazon มา 10 ปี ซึ่งก็จะสามารถเชื่อมต่อองค์ความรู้หรือ Connection พิเศษซึ่งเป็น Unfair ที่ธุรกิจอื่นลอกเลียนแบบได้ยาก


     ทั้ง 6 ข้อนี้อาจช่วยลดคู่แข่งคุณลงไปได้โดยปริยาย

Source: Set Your Startup Business Guide 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup