Starting a Business

Irma Orenstein ผู้หญิงที่จะพลิกโฉมธุรกิจ ผลิตหนังที่ปราศจากปิโตรเลียม 100% ผืนแรกของโลก

Text: Marisa.S

     การทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะทำเพื่อเลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์ แน่นอนว่าสัตว์ในฟาร์มจะต้องปล่อยมูลออกมา ซึ่งสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐฯ (EPA) ยอมรับว่ามลพิษจากปศุสัตว์เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อทางน้ำของเรา


     นอกจากนี้การเลี้ยงสัตว์เพื่อนำหนังมาใช้งานกว่าจะกลายมาเป็นหนังที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้น้ำปริมาณมากและต้องใช้พื้นที่กว้างมากสำหรับโรงงานซึ่งต้องกำจัดพื้นที่ของต้นไม้ไปบางส่วน ในความเป็นจริงช่วงครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาร้อยละ 70% ของป่าอเมซอนได้ถูกกวาดล้างเพื่อทำเป็นทุ่งหญ้าลานกว้างหรือเอาไว้ปลูกพืชสำหรับอาหารสัตว์ตามข้อมูลของ PETA  

     การตัดไม้ทำลายป่าจำนวนมากนี้ทำให้สูญเสียที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายล้านชนิด การกำจัดต้นไม้นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่คาดเดาไม่ได้


    หรือแม้แต่การผลิตเสื้อผ้าที่ทำจากพลาสติกอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายในระหว่างใช้งานหรือหลังหมดอายุการใช้งาน ของเหล่านี้อาจลงไปอยู่ในน้ำหรือฝังในดิน ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีในการย่อยสลายและยังปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อมอีก จากรายงานของนิตยสาร Science Magazine ระบุว่าในแต่ละปีมีเส้นใยสังเคราะห์เกือบ 13 ล้านตันไหลไปสู่มหาสมุทร

     หนังเทียมจากพืชเพื่อแก้ปัญหา


     บริษัท Nova Milan พยายามที่จะแก้ปัญหาทั้งเรื่องของหนังสัตว์และปัญหาอุตสาหกรรมเครื่องหนังจากพืช กำลังสร้างระบบนิเวศของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนซึ่งจะผลิตหนังพืชที่ปราศจากปิโตรเลียม 100% จากพืชผืนแรกของโลก เพื่อให้ได้ผ้าที่มีอายุการใช้งานที่นานขึ้น


     Irma Orenstein ผู้ก่อตั้ง Nova Milan เธอเป็นสถาปนิกและนักออกแบบ เธอเลือกที่จะทำงานในคอสตาริกาเพราะที่นี่มีดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการปลูกพืช ทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและผลิตสินค้าออกมาได้เร็วขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคที่คาดว่าจะสูงถึง 89.6 พันล้านในปี 2025 ตามการคาดการณ์ของ Vegconomist 

     สิ่งที่ทำให้ Nova Milan แตกต่างจากผู้เล่นอื่นๆ คือการใช้วัตถุดิบที่มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งที่คอสตาริกาเป็นผู้ส่งออกสับปะรดรายใหญ่ที่สุดของโลกโดยส่งสินค้าถึง 1 พันล้านดอลลาร์ต่อปี นั่นคือร้อยละ 47% ของการส่งออกสับปะรดทั้งหมดของโลก ซึ่งหมายถึงวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรประมาณ 5 ล้านตัน 


     เส้นทางการผลิตของเธอเริ่มต้นจากวัสดุเหลือใช้อย่างใบสับปะรด นำมาแยกส่วนที่เสียออกเพื่อนำไปทำเป็นเส้นใยผลิตเป็นผ้าที่ย่อยสลายได้ เจาะกลุ่มผู้บริโภควีแก้นที่ต้องการและแม้ไม่ใช้แล้วผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะกลายเป็นสารอาหารที่จะเติมเต็มกลับสู่ดิน


      Nova Milan ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับบันทึกรายการ เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต


     บริษัทไม่เพียงแต่แก้ปัญหาในต้นเหตุ แต่ยังสร้างระบบที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้พลังงานสะอาดหมุนเวียนในขณะเดียวกันก็ส่งมอบราคาที่เป็นไปได้ให้กับผู้บริโภค 


     “เรากำลังเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีจริยธรรม เน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ ภารกิจของ Nova Milan คือจะเปลี่ยนแปลงโลกจากเดิม โลกและสัตว์จะไม่ถูกทำร้าย ผู้คนจะถูกจ้างงาน จะทำให้ทุกคนหันมาเริ่มตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม” Irma Orenstein กล่าว

 
Cr: https://www.entrepreneur.com/article/362640 
Image credit: Irma Orenstein


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup