เนื่องจากผู้บริโภคยุคนี้นิยมจะเลือกหาสิ่งที่มีความเฉพาะตัว หากเป็นอะไรที่ไม่ซ้ำแบบกับใคร ก็จะยิ่งชื่นชอบมากเป็นพิเศษ ดังนั้น การทำสินค้า Customize ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลจริงๆ จึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยสามารถสร้างโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น

     1. สามารถเพิ่มราคาได้

         เมื่อเป็นการมอบประสบการณ์ที่พิเศษไม่เหมือนใคร สินค้าประเภทนี้จึงเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้ดี และมีคุณค่ามากพอที่จะทำให้ลูกค้ายอมจ่ายแพงกว่าเพื่อแลกกับสินค้าและบริการที่ถูกผลิตขึ้นมาเฉพาะแค่คนเดียว 

      2. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

         สิ่งที่ผู้บริโภคยุคนี้ต้องการไม่ใช่แค่ความสะดวกสบาย หรือความรวดเร็ว หากยังต้องการประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร สินค้าที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า โดยสามารถเลือกในสิ่งที่ต้องการได้แบบเฉพาะบุคคล จึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า