Tech Startup

​KBTG ประกาศ 3 ทีมสุดยอดคว้ารางวัลชนะเลิศ TechJam by KBTG 2017
    KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) ประกาศผล 3 สุดยอดทีมนักพัฒนารุ่นใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ TechJam by KBTG 2017 จาก 3 หมวดการแข่งขัน ทั้ง Code Track, Data Track และ Design Track ภายใต้การสนับสนุนจาก  KBTG และพันธมิตรจาก Google Developers และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ทั้งนี้ ผู้ชนะ 3 ทีมจะได้ไปเวิร์คช้อปที่ซิลิคอน วัลเลย์ พร้อมตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง และรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
 
     ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธาน กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG เปิดเผยว่า สำหรับการแข่งขัน TechJam by KBTG 2017 ที่จัดขึ้นเพื่อให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Programming) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Science) และการออกแบบที่สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน (UX/UI Design) ได้แสดงศักยภาพในด้านที่ตนเองถนัด ภายใต้โจทย์การแข่งขันที่เน้นเทคโนโลยีในธีม Human-centric AI เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน นับเป็นกิจกรรมการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายและท้าทาย  โดยปีแรกนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 594 คน หรือ 421ทีม แบ่งการแข่งขันเป็น 3 หมวด คือ Code track 210 ทีม  Data track 146 ทีม และ Design Track 65 ทีม ซึ่งล่าสุดได้ทำการคัดเลือกจากรอบ Online Audition  ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรวม 159 คน หรือ 95 ทีม

    กิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศคือการ Pitching นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการจาก KBTG Google Developers คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านไอที  จนได้ผู้ชนะ 3 ทีมสุดท้าย โดยมีเกณฑ์การตัดสินในรอบชิงชนะเลิศของแต่ละ Track ประกอบด้วย 1. Code Track การแข่งขันในรอบตัดสินจะมีโจทย์หลากหลายให้ผู้แข่งขันเลือกแก้โจทย์โดยระบุให้ใช้ API ตามที่กำหนด ซึ่งเกณฑ์ตัดสิน คือ วัดความถูกต้องแม่นยำและประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าครบถ้วนตามที่โจทย์กำหนด 2. Data Track รอบนี้มีโจทย์และข้อมูลที่ซับซ้อนท้าทายโดยมีเกณฑ์ตัดสิน คือ วัดจากความแม่นยำของโมเดล และ 3. Design Track เน้นโจทย์ด้านการออกแบบชีวิตแห่งอนาคตที่ผสมผสานเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ใช้เกณฑ์ตัดสินที่ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดเชิงนวัตกรรมและความสามารถในการนำเทคโนโลยีตามที่กำหนดมาประยุกต์ใช้และ Passion ของทีมและความตั้งใจในการเข้าร่วมแข่งขัน 

     สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน TechJam by KBTG 2017 ในแต่ละแทร็ค ได้แก่ 
     1. Code Track   ทีม AI   shiteru  ได้แก่  นส.พีรจิตร ภาสุภัทร  นายธนภัทร์ คุ้มสภา  
     2.Data Track ได้แก่ ทีม M&M ได้แก่ นายธนิพล วัฒนาอาษากิจ นายณพเมธ เนยเมืองปัก
     3.Design Track ได้แก่ ทีม  Consumotive นายพัทยา อุประ  นายสรรพวิชญ์ ศิริผล

     ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละแทร็ค จะได้ไปศึกษาดูงาน และร่วมทำเวิร์คช้อปที่ซิลิคอน วัลเลย์ ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ด้านไอทีที่นักพัฒนาต้องไปสัมผัสให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตกับ Google พร้อมตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางที่สหรัฐอเมริกา และรางวัลอื่น ๆ สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท 


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอี