Tech Startup

“บาเนีย” Property Tech เนื้อหอม 4 ธุรกิจใหญ่ร่วมลงทุน

 

     กรุงศรี ฟินโนเวต บริษัทร่วมลงทุนในเครือกรุงศรี ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดเวนเจอร์ ในเครือเอสซีจี และ 500 TukTuks ร่วมลงทุนในบริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมุ่งใช้ความเชี่ยวชาญของบาเนียด้านเทคโนโลยี Big Data ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่มธุรกิจ นำโดย ธุรกิจสินเชื่อบ้านของกรุงศรี ธุรกิจค้าปลีกของ ปตท. และเอสซีจี
 
     อัญชนา วัลลิภากร ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาเกี่ยวกับ Big Data อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ Marketplace และ Data Analytics ในนาม Baania.com เปิดเผยว่า บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก 4 บริษัทขนาดใหญ่ ได้แก่ กรุงศรี   ฟินโนเวต ในเครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แอดเวนเจอร์ ในเครือเอสซีจี รวมถึง 500 TukTuks เวนเจอร์ แคปิตอลในกลุ่ม 500 Startups จากซิลิคอน วัลเลย์ สหรัฐอเมริกาผู้ร่วมทุนเดิม ในการลงทุนรอบใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจในอนาคต
 
     หลังจากการระดมทุนครั้งแรกในปี 2560 บริษัทได้พัฒนาฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภคที่ต้องการซื้อบ้านและผู้ประกอบการที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจลงทุน โดยมีข้อมูลโครงการครอบคลุม 15 จังหวัด ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก มากกว่า 13,622 โครงการ มีบ้านอยู่ในระบบ 2,265,214 หลัง และแบบบ้าน 27,291 แบบ และมีผู้เข้าใช้งานในระบบกว่า 4,000,000 ราย ทำให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคกว่า 700 ล้าน Data Point
 
     “การระดมทุนในปี 2561 บาเนียจะขยายการพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ครบ 26 จังหวัดหลักทั่วประเทศ เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลในภาคใต้ ภาคตะวันตก และเพิ่มผู้ใช้บริการในระบบเป็น 7,000,000 คน พร้อมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น Search by Lifestyle ระบบการค้นหาที่อยู่อาศัยตามพฤติกรรมการใช้ชีวิต Bestimate ระบบประมาณราคาบ้าน และ Baania Pulse: Deep Social Listening สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
 
     อัญชนา กล่าวอีกว่า “การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้ผู้บริโภคที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม ทุกพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ ลดความผิดพลาดในการซื้อ สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต สามารถเข้าถึงตัวตน และรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการ และใช้ Baania.com เป็นช่องทางในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”
 
     แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ในเครือกรุงศรี กล่าวว่า “การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการร่วมลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งขององค์กรชั้นนำของไทย โดยกรุงศรี ฟินโนเวต นำทีมร่วมลงทุน เพราะบาเนียมีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และความเชี่ยวชาญที่ชัดเจนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรุงศรีเห็นศักยภาพของบาเนียตั้งแต่เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมงานกันในโครงการ Krungsri RISE ขณะเดียวกันกรุงศรีให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยี Big Data และการทำ Data Analytic ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการทำธุรกิจปัจจุบัน และสิ่งนี้เป็นความเชี่ยวชาญของบาเนีย ซึ่งจะช่วยให้กรุงศรีสามารถต่อยอดข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อบ้านให้สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต”
 
     ดุสิต ชัยรัตน์ Corporate Venture Capital Fund Manager of AddVentures โดยเอสซีจี กล่าวว่า “การตัดสินใจเข้าลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ใน Baania ครั้งนี้ เนื่องจาก 1.Baania มีโมเดลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของการค้นหาที่อยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร ด้วยการนำ Big Data, AI และ Machine Learning มาประกอบการช่วยเหลือผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยอย่างตรงจุด 2.ผู้ร่วมก่อตั้งของ Baania เป็นผู้มีองค์ความรู้และประสบการณ์เชิงลึกในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ มีความเข้าใจ พฤติกรรม Pain Point และ Customer Journey ของผู้ค้นหาที่อยู่อาศัยในไทยเป็นอย่างดี และ 3.มีโมเดลของสตาร์ทอัพที่คล้ายคลึงกับ Baania ประสบความสำเร็จมาบ้างแล้วในภูมิภาคอื่น เช่น Zillow ในสหรัฐอเมริกา”
 
     “การลงทุนใน Baania ยังสามารถต่อยอดกับธุรกิจของเอสซีจี โดยเฉพาะส่วนของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างด้วยการใช้ข้อมูลที่ Baania รวบรวมและจัดเก็บไว้ มาทำให้เอสซีจีเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นและนำไปสู่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน Baania ก็ได้โอกาสในการเติบโตขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ You Innovate, We scale ของเรา” นายดุสิต กล่าว
 
     วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิตอล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. มุ่งแสวงหาการลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมพัฒนาบริการของธุรกิจในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่ง ปตท. เชื่อว่า ข้อมูลเชิงลึกของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยของบาเนีย ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท. เพื่อขยายและต่อยอดธุรกิจต่างๆ ต่อไป ทั้งธุรกิจพลังงาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Smart City โดย ปตท. คาดหวังว่าการลงทุนในครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กร อันจะนำมาซึ่งการริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น
 
     เรืองโรจน์ "กระทิง" พูนผล Managing Partner, 500 TukTuks กล่าวว่า มีความสนใจในธุรกิจ PropTech startup โดยเฉพาะ ธุรกิจที่มีการนำเอา Big Data มาผสมผสานเพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายและมี Unfair Advantage เป็นพิเศษ โดยตัว Baania นั้นเป็น PropTech ตัวแรกที่เราลงทุนตั้งแต่รอบ seed round ในปี 2017 ด้วยทีมงานผู้ก่อตั้งที่แข็งแกร่ง และ ศักยภาพที่โดดเด่น ทำให้ Baania สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและเราเชื่อว่า Baania จะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเงินลงทุนรอบใหม่จาก strategic investors และ partners และน่าจะเป็นผู้นำตลาดได้ในไม่ช้า
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี