Tech Startup

ก.ล.ต. เฟ้น 12 ทีม ชิงชัย FinTech Challenge ครั้งที่ 3

 

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมฟินเทคประเทศไทย คัดเฟ้นได้ 12 ทีม FinTech เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “FinTech Challenge ครั้งที่ 3 : The Discovery” โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงิน ค้นหาผู้ประกอบธุรกิจ FinTech หน้าใหม่ที่จะปฏิวัติวงการทางการเงิน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกันกว่า 400,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน โดยช่วยให้เข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างแท้จริง

     ทิพยสุดา  ถาวรามร  รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า  “FinTech Challenge ครั้งที่ 3 : The Discovery เป็นโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการเงินที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม  เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และประกันภัยในประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสในการนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้ในระบบการเงิน การระดมทุน และการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับยุค “ไทยแลนด์ 4.0” ในครั้งนี้สมาคมฟินเทคประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการค้นหาผู้ประกอบธุรกิจ FinTech หน้าใหม่ และช่วยบ่มเพาะศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการดำเนินธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้าน FinTech ที่ประสบความสำเร็จและมากด้วยประสบการณ์   ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้พร้อมต่อยอดธุรกิจ  หรือสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในต้นทุนที่ต่ำลง  

     ซึ่ง 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการประกวด “FinTech Challenge ครั้งที่ 3 : The Discovery”  คณะกรรมการได้คัดเลือกโดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้งานจริง ซึ่งแต่ละทีมมีแนวคิดและนวัตกรรมที่น่าสนใจ  ทั้งในแง่มุมของเครื่องมือช่วยวางแผนการออมและการลงทุน  การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และการขจัดอุปสรรคการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเงินรวมไปถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  อันจะเป็นผลต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ”  

     FinTech ทั้ง  12  ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ประกอบด้วย
 1. ZeeZave: ระบบส่งเสริมการออมสำหรับคนรุ่นใหม่  
 2. Digital Workforce: หุ่นยนต์ดิจิทัลสำหรับการลงทุนในตลาดอนุพันธ์   
 3. FINE: แพลตฟอร์มส่งเสริมการออม ให้ความรู้ และวางแผนทางการเงิน
 4. ebizkit:  เครื่องมือที่ยกระดับการซื้อขายออนไลน์ผ่านช่องทาง Chat commerce
 5. CryptovationX: หุ่นยนต์ที่ปรึกษาการลงทุนในตลาดคริปโต
 6. JFIN Coin: บล็อกเชนแพลตฟอร์มที่ให้บริการกู้ยืมเงินสำหรับคนดี
 7. Credit OK: แพลตฟอร์มเพื่อสร้าง “เครดิตสกอร์” ให้ผู้ประกอบการรายย่อย
 8. ThaiIDP: ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล
 9. ATOM: Retire-Care Planer วัยเกษียณที่ออกแบบได้
 10. ESPREE.IO: แพลตฟอร์มการรับชำระเงินของทุกสรรพสิ่ง
 11. WEALTHI: แอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้ผู้ขาดโอกาสทางการเงินได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
 12. Skynet: ระบบ Social Trading Platform ที่รองรับ AI ทุกภาษาโปรแกรม   
     โดยทุกทีมจะต้องนำเสนอผลงานบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการด้าน FinTech ต่อผู้สนใจทั่วไป  ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์ วัน ชั้น 7  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นี้  เพื่อชิงรางวัลทุนสนับสนุน  4  ทุน ได้แก่ ทุนนวัตกรรมประเภท  Innovative FinTech  ทุนนวัตกรรมประเภท Popular Vote จำนวน  50,000 บาท  เป็นต้น


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup