Tech Startup

ส่อง 3 ปัจจัย! ที่ทำให้สิงคโปร์เป็นหนึ่งในศูนย์กลาง FinTech ของโลก


     ปัจจุบัน FinTech มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้หลายต่อหลายประเทศต่างพยายามสรรหาทางที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ ซึ่งจากรายงานของ Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) และ Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) ชี้ให้เห็นว่า ลอนดอนและสิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยมของ FinTech แม้ทั้งคู่นั้นจะมีจุดแข็งหลายอย่างเหมือนกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สะท้อนให้เห็นภาพของการพัฒนาด้าน FinTech ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก แล้วอะไรที่ทำให้สิงคโปร์นั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านนี้ได้
 
     1. มีครบองค์ประกอบทั้ง 5  
         สิ่งที่ทำให้การทำ FinTech มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จนเป็น “ฮับ” ได้มีองค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญ 5 ประการรวมอยู่ด้วยกัน ได้แก่ ตลาด ความสามารถ เงินทุน กฎระเบียบที่ก้าวหน้า และการสนุบสนุนอย่างเข้มแข็งจากรัฐบาล ซึ่งทั้งลอนดอนและสิงคโปร์ต่างมีทั้ง 5 องค์ประกอบสำคัญเหล่านี้ครบในที่เดียว รวมไปถึงยังมีภาคบริการทางการเงินที่แข็งแรงและประสบความสำเร็จซึ่งถือเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการทำ FinTech อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม ไม่มีฮับไหนที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างเดี่ยวๆ เพราะจำเป็นต้องมีการพึ่งพาตลาดและความสามารถระดับโลก อีกทั้งยังต้องพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับฮับอื่นๆ
 
     2. ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับประเทศ
          เพื่อความก้าวหน้าและประสิทธิภาพที่ดี ธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบต่างๆ และรัฐบาลต้องมีการปรับตัวและปรับใช้กลยุทธ์การทำ FinTech ให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละประเทศ ซึ่งจากการรายงานของทั้ง 2 สถาบัน ชี้ให้เห็นว่า ทั้งลอนดอนและสิงคโปร์นั้นมีการปรับใช้มาตรการอย่างละเอียดเพื่อความเหมาะสมของแต่ละสถานที่ โดยทางสิงคโปร์จะให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันกับ Startup และภาคธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น และทำหน้าที่เสมือนเป็นประตูเปิดสู่ตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทางตรงกันข้าม ลอนดอนจะผลักดันให้ Startup ทำการ disrupt และมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายในการปรับธุรกิจให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
 
     3. มีจุดยุทธศาสตร์และภาพรวมที่ดี
         แม้จะมีจำนวนประชากรไม่มากนัก แต่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของสิงคโปร์กลับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีและสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการขนส่งระดับโลก นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Global Financial Centres Index (GFCI) ของเดือนมีนาคมปี 2561 เนื่องจากมีภาคการเงินที่มีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันเป็นอันดับ 4 ของโลก ซึ่งสามารถให้บริการอย่างเต็มรูปแบบได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในขณะนี้สิงคโปร์จะถือเป็นฮับที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่อุตสาหกรรมยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาหรือ Early Stage เท่านั้น นอกจากนี้ ในเวลาไม่ถึง 2 ปี Singapore FinTech Association ได้เติบโตขึ้นเป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดของ FinTech ในโลก โดยมีสมาชิกกว่า 300 บริษัทและเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศกับอีกกว่า 30 ประเทศทั่วโลก  
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup