Tech Startup

ทรู ดิจิทัล พาร์ค เผยโฉม Work Space แหล่งปั้นยูนิคอร์นอาเซียน     ทรู ดิจิทัล พาร์ค เผยโฉม Work Space พื้นที่ทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์แบบครบวงจรสำหรับ Startup และผู้ประกอบการด้านดิจิทัลรุ่นใหม่ ตอบโจทย์วิถีการทำงานของคนยุคดิจิทัล ท่ามกลาง Startup และเทคคอมมูนิตี้ พร้อมประกาศความพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

     ฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า Work Space เป็นพื้นที่ทำงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลในบรรยากาศที่เปิดโล่งและเชื่อมต่อถึงกันในแต่ละชั้น ซึ่งเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างแท้จริง พร้อมเสริมจุดแข็งและเติมเต็มทุกความต้องการของ Startup รวมทั้งการสนับสนุนและบ่มเพาะจากพาร์ทเนอร์ในทุกมิติ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจ การแบ่งปันและหลอมรวมองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยต่างๆ  ก้าวล้ำกับเทคโนโลยีจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก พร้อมด้วยบริการต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ติดปีกให้ Startup เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

     ทั้งนี้ Global Innovation Index : GII จัดทำโดย Cornell SC Johnson College of Business และ INSEAD WIPO เผยผลการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลกว่า ประเทศไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งใหม่ของภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 44 ในปี 2561 มีอันดับที่ดีขึ้น 7 อันดับ มีความโดดเด่นเป็นพิเศษด้านความก้าวหน้าของตลาด (Market Sophistication) ผลลัพธ์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs) และอัตราส่วนประสิทธิภาพด้านนวัตกรรม (Innovation Efficiency Ratio) อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 20 ประเทศในกลุ่มนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ (Innovation Achievers) 

     อย่างไรก็ดี ประเทศไทยมี Startup ที่ประสบความสำเร็จน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ดังนั้น ทรู ดิจิทัล พาร์ค จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แบบสำหรับStartup และผู้ประกอบการด้านดิจิทัล เพื่อร่วมสนับสนุนและเสริมศักยภาพของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

     ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 101 สถานีบีทีเอสปุณณวิถี แบ่งพื้นที่ให้บริการ 3 ส่วนหลัก คือ Work Space ขนาด 77,000 ตร.ม. Lifestyle Space ขนาด 30,000 ตร.ม. และ Living Space ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย โดย  Work Space ของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นศูนย์รวมและ Startup คอมมูนิตี้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Open Innovation เพื่อส่งเสริม Startup ให้เติบโตอย่างมั่นคง แข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จถึงระดับที่จะเป็นยูนิคอร์น

     สำหรับ Work Space ประกอบด้วยพื้นที่ 4 โซน ดังนี้
               1. Co-Working Space พื้นที่นั่งทำงาน มีบริการแพนทรี และโซนพักผ่อน
               2. Office Space พื้นที่สำนักงานที่มีพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ใช้เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรม ออกแบบเปิดโล่ง มีบันไดเชื่อมต่อกันทุกชั้น เอื้อต่อการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างคอมมูนิตี้ร่วมกัน
               3. Innovation Space แหล่งรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ ศูนย์ทดลองนวัตกรรม และการเรียนรู้จากหน่วยงานภาครัฐ บริษัทต่างๆ และองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ NIA, DEPA, ETDA, ACE Singapore, KMITL, Google, AWS, Huawei, Ricoh, UOB, Wongnai, MuSpace, Thailand e-Center (TeC), CP Innovation และ True Digital Academy เป็นต้น
               4. Event and Business Services Space พื้นที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา ศูนย์บริการทางธุรกิจ ศูนย์บริการครบวงจรจากภาครัฐ 

     ฐนสรณ์ กล่าวเสริมว่า สถิตของผู้เข้าทำงานที่ WorkSpace สะท้อนถึงความเป็นระบบนิเวศสมบรูณ์แบบเพื่อ Startup อย่างแท้จริง ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้งานจากหลากหลายประเภทธุรกิจ ได้แก่ ดิจิทัลคอนเทนต์ โซเชียลแพลตฟอร์ม Enterprise Platform อี-คอมเมิร์ซ หุ่นยนต์ รวมถึงธุรกิจเทคต่างๆ อาทิ ฟินเทค ทราเวลเทค มาร์เก็ตติ้งเทค พร็อพเทค และ AgriTech เป็นต้น

     สำหรับสถิติด้านประชากรเป็นชาย 57% และหญิง 43% สาขาการทำงานของผู้ที่อยู่ในทรู ดิจิทัล พาร์คส่วนใหญ่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งมีมากกว่า 60% ของคนทั้งหมด แบ่งตามสาขาการทำงานได้ดังนี้ วิศวกร ไอที เทคโนโลยี และนวัตกรรม 40% งานสนับสนุนทางเทคนิค 15% การตลาดดิจิทัล 6% บริหารและพัฒนาธุรกิจ 25% และงานสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น บัญชี และบุคคล 14%
           
   
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup