Tech Startup

5 วัฒนธรรมองค์กรที่ Tech Startup ต้องมี เพื่อเหนือคู่แข่ง

Text : วันวิสา งามแสงชัยกิจ
 

 
     ทุกวันนี้มี Tech Startup เกิดขึ้นมากมาย แต่การจะเดินหน้าได้อย่างแข็งแกร่งและอยู่รอดในตลาดได้นั้นต้องอาศัยการวางพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้คนในบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ 5 ข้อดังต่อไปนี้ 


     1. อย่ากลัวที่จะผิดพลาด

         ผลการศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสามารถช่วยพัฒนาสมองและระบบประสาทของคนให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้น ในส่วนขององค์กรหากมีวัฒนธรรมยอมรับเรื่องความผิดพลาดในเชิงบวกแล้วจะช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานและกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาไอเดียใหม่ๆ จนในที่สุดก็กล้าที่จะเสี่ยงทำในสิ่งที่สามารถทำให้เกิดการ Disruption ในตลาดได้  


     2. ให้ความสำคัญกับผู้บริโภค

         การโฟกัสไปยังประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับเป็นหลักอย่างหนึ่งของบริษัทที่ประสบความสำเร็จยึดถือ ดังนั้น การคำนึงถึงผู้บริโภคควรเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังในการทำงานทุกวันและทุกขั้นตอนของการพัฒนาโปรดักต์ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการออกแบบเว็บไซต์ เลือกใช้ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์พัฒนาโปรดักต์โดยต้องพิจารณาถึงความต้องการและความจำเป็นของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ 


     3. ลงมืออย่างรวดเร็ว ทำงานอย่างว่องไว

         เพื่อที่จะเป็นหนึ่งในส่วนแบ่งทางการตลาดและยืนอยู่ในแถวหน้าของวงการ Tech Startup ต้องทำงานด้วยความรวดเร็วและมีแผนบริหารจัดการที่ว่องไวที่จะปูทางให้เกิดการร่วมมือทำงานจากทุกฝ่าย รู้และรับมือกับความล้มเหลวและความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ การทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผนและไม่มัวแต่รีรอจะทำให้บริษัทเดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วต 


     4. ให้อิสระในการทำงาน

         การกระจายความรับผิดชอบของงานต่างๆ ในองค์กรนอกจากจะช่วยลดภาระให้กับผู้บริหารได้แล้ว ยังทำให้พนักงานรู้สึกมีอิสระ ไม่ถูกตีกรอบซึ่งถือเป็นอีกวิธีที่จะช่วยดึงศักยภาพและทักษะความชำนาญของแต่ละคนออกมาได้เป็นอย่างดี


     5. ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน

         อีกสิ่งสำคัญที่คนทำธุรกิจต้องมีคือ การยอมรับในความแตกต่าง เพราะไม่ว่าจะทีมไหนๆ ก็ต้องคละเคล้าไปด้วยคนที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ รวมถึงความหลากหลายทางด้านประสบการณ์ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความชำนาญ ซึ่งการยอมรับในความแตกต่างเหล่านี้จะช่วยสร้างให้เกิดพื้นฐานความคิดใหม่ๆ ในองค์กรโดยเฉพาะการทำงานได้
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup