Tech Startup

True Incube จับมือ RISE เฟ้นหา Startup ดาวรุ่ง
     ทรู อินคิวบ์  ผู้ให้บริการแบบครบวงจรแก่ Startup ด้วยระบบนิเวศที่สนับสนุน Startup และผู้ประกอบการด้านเทค (Tech Entrepreneur) จับมือ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดโครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising Startup Together เฟ้นหา Startup ดาวรุ่ง ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภค

     ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “โครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising  Startup  Together เฟ้นหา Startup ในหลากหลายธุรกิจเทค อาทิ AI (Artificial Intelligence), Big Data, ML (Machine Learning), IoT (Internet of Things), Robotics, Fin Tech และ Agri Tech ที่กำลังมองหาพันธมิตรเพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเน้นการจับคู่ธุรกิจ พร้อมเร่งการพัฒนาธุรกิจ Startup ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้ภายในเวลาเพียง 10 สัปดาห์ และการเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และ Startup  ซึ่งเป็นสกิลที่ Startup สามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน”

     “โครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising  Startup  Together  เปิดโอกาสให้ Startup ได้รับความรู้และคำปรึกษาเพื่อนำไปต่อยอดการขยายธุรกิจจาก 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองระดับบริษัทใหญ่ ระดับ Startup ที่ประสบความสำเร็จในไทย และระดับ Startup ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ โดยเสริมความแข็งแกร่งของโครงการด้วยการร่วมมือกับ RISE ที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 200 องค์กรทั่วทั้งทวีปเอเชีย มั่นใจว่าโครงการนี้จะเชื่อมต่อ Startup ให้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์  ทั้งยังนำไปสู่โอกาสในการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถของ Startup ในการต่อยอดและขยายธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคได้ต่อไป”  

     รฐิยา อิสระชัยกุล Regional Head of Operations and International Expansion RISE กล่าวว่า “โครงการนี้ RISE ได้ออกแบบการจัด Boot Camp เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามจับคู่ธุรกิจ ซึ่งนอกจากต้องทำให้สินค้าและบริการของ Startup ตอบโจทย์ตรงความต้องการขององค์กรใหญ่ได้แล้ว ยังเน้นการปรับทัศนคติและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง Startup และองค์กรขนาดใหญ่ให้ราบรื่น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งนี้ RISE ได้ออกแบบโครงการให้เป็นเวิร์คชอปเพื่อการพัฒนา Soft Skill ที่เป็นทักษะในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และ Startup  เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง ตลอดจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้”

     สำหรับ Startup ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น และได้รับเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท พร้อมโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมจากกลุ่มทรู รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup