Tech Startup

โอกาส ความท้าทาย และอนาคต Startup 2020 ในมุมมองของ ไผท ผดุงถิ่น

 


Main Idea
 
  • มี Startup ในประเทศไทยมากมายที่วิ่งตามความฝัน หลายคนประสบความสำเร็จ ขณะที่อีกหลายคนก็ล้มลุกคลุกคลาน
 
  • ลองมาดูกันว่า อนาคตของ Startup ในปี 2020 จะเป็นอย่างไร ในมุมมองของ ไผท ผดุงถิ่น CEO Builk.com
 

 
     1. โอกาส
ขณะนี้มีการจุดกระแสคำว่า Startup คำว่า Thailand 4.0 การทำธุรกิจแบบมีนวัตกรรมอย่างมากมาย ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นมิติใหม่และเป็นโอกาสที่ดีของ Startup ไทย นอกจากนี้ บริษัทชั้นนำของไทยยังมีความตื่นตัว เริ่มหันมามองว่าจะทำงานร่วมกับ Startup ได้อย่างไร มีการตั้ง CVP เพื่อร่วมลงทุนกับ Startup ที่มีไอเดียดีๆ เป็นพี่เลี้ยงให้กับ Startup และมีโปรแกรมพา Startup เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
“วันนี้ Startup ไทยไม่ได้เดียวดาย มีหลายประเทศทีเดียวที่อิจฉาประเทศไทย อย่างประเทศอินโดนีเซีย บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ได้เหลียวแล Startup แบบนี้ แต่ไทยตื่นตัวกันเหลือเกินทุกอุตสาหกรรม อย่างอุตสาหกรรมการเกษตรเปิดกองทุนลงทุนใน Startup อุตสาหกรรมท่องเที่ยว รีเทล ดังนั้นนี่จึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดของ Startup ไทย”


     2. ความท้าทาย เพราะทักษะในการทำธุรกิจ Startup ไม่ใช่แค่ Pitching ไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรม แต่ต้องมีทักษะการประสานงาน การเงิน การเจรจา การบริหารจัดการ ดังนั้น อุปสรรคหนึ่งคือ แม้จะมี Startup รุ่นใหม่ไฟแรงจำนวนมาก แต่ก็ขาดประสบการณ์ ดังนั้น Startup เหล่านี้ต้องการที่ปรึกษา ต้องการคนที่มีประสบการณ์มาร่วมอยู่ในทีม เพื่อจะทำให้ทีมงานมีความแข็งแกร่ง มากไปกว่านั้นคือ ความช้า เพราะไอเดียดีๆ จะเกิดขึ้นได้ในหลายประเทศ ถ้ามัวแต่หันซ้ายหันขวา อาจจะโดน Startup ที่มีไอเดียเหมือนกันแต่มาเร็วและแรงกว่า เข้ามาแย่งตลาดไทยได้ ที่สำคัญ Startup ไทยยังมีข้อจำกัด ด้วยขาดคนที่มีความสามารถอย่างโปรแกรมเมอร์  


     3. อนาคต สิ่งที่จะได้เห็นในปีหน้าคือ การทำงานร่วมกันระหว่าง Startup ไทยกับบริษัทใหญ่ๆ เกิดมากขึ้น มีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมให้ Startup และบริษัทชั้นนำได้ทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อเร่งให้ Startup เติบโตเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน Startup จะหันมามองเรื่อง Open Innovation มากขึ้น เพราะถ้าไปลำพังตัวคนเดียวจะไปได้ช้า แต่ถ้า Startup เล็กๆ มารวมกัน หรือต่อกับหน่วยงานรัฐ  มหาวิทยาลัย และบริษัทขนาดใหญ่ ก็มีโอกาสที่จะอยู่รอดและแข็งแรงได้ ไม่เพียงเท่านั้นในระยะเวลาอันใกล้จะได้เห็นการร่วมมือกันของ Startup ขนาดกลางมากขึ้น ที่อาจจะนำไปสู่การควบรวมกิจการ การเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือการร่วมกันขยายตลาดไปต่างประเทศ  
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup