Tech Startup

Rock Thailand Batch#2 ดึง Unicorn Startup ญี่ปุ่น โชว์นวัตกรรมพัฒนาเศรษฐกิจไทย
     จากความสำเร็จในการจัดงาน Rock Thailand Batch#1 ที่ผ่านมา ซึ่งมีตัวอย่างความสำเร็จที่น่าสนใจอย่าง UMITRON ผู้พัฒนาและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงในการเพาะเลี้ยงปลาทะเลที่ยั่งยืน และเพิ่มประสิทธิภาพให้ได้ผลผลิตคุณภาพสูง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการทำฟาร์มกุ้งยั่งยืนกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) จึงนำมาซึ่งการจัดงาน Rock Thailand Batch#2 โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ ทรู ดิจิทัล พาร์ค

     งาน Rock Thailand Batch#2 เป็นหนึ่งในกิจกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและไทย ภายใต้โครงการ Open Innovation Columbus (OIC) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 4.0 รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยเฉพาะโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งใหม่ (New Innovation Hub) ในภูมิภาคอาเซียน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ สถานทูตญี่ปุ่นฯ ได้นำ 10 Startup จากประเทศญี่ปุ่นมานำเสนอธุรกิจของตนเอง (Pitching) ต่อบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมไปถึงภาครัฐ โดยมี Startup ที่น่าสนใจ ดังนี้
     - Time Bridge Management (TBM) : Startup ระดับยูนิคอร์น ซึ่งประสบความสำเร็จจากการนำหินปูนมาแปรรูปเป็นวัตถุดิบที่เรียกว่า LIMEX เพื่อใช้ในการผลิตเป็นกระดาษและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งหากนำ LIMEX มาใช้ในการผลิตกระดาษจะช่วยประหยัดน้ำและต้นไม้ และหากใช้ในการผลิตพลาสติกจะช่วยประหยัดปิโตเลียม ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นแนวทางการพัฒนาแบบ Circular Economy ให้เกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างยั่งยืน โดยสามารถนำ LIMEX กลับมาใช้ใหม่ได้

     - Connected Robotics (CR) : Startup ด้านหุ่นยนต์ (Robotic) ที่มีทั้งหุ่นยนต์ทำทาโกยากิ หุ่นยนต์เสิร์ฟไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟ หุ่นยนต์ทำอาหารทอด และหุ่นยนต์ล้างจาน ซึ่งการเข้ามาของหุ่นยนต์ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงาน ลดรายจ่ายอย่างการจ่ายค่าจ้างพนักงาน และไม่ต้องเสียเวลาไปกับการฝึกสอนพนักงานก่อนเริ่มทำงานจริง

     - A.L.I.Technologies : Startup ที่มาพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่ทางอากาศโดยไม่ใช้คนขับ ปัจจุบันสามารถระดมทุนได้กว่า 2.3 พันล้านเยน โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการเทคโนโลยีเข้าร่วมระดมทุน เช่น Mitsubishi Electric, Mitsubishi Hitachi Power Systems และ Kyocera

     - IntegriCulture : Startup ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เจ้าของนวัตกรรม Cell-Based meat (Cultured meat) หรือการทำเนื้อสังเคราะห์จากเซลล์ ซึ่งทำได้จากเนื้อวัว เนื้อปลา ฯลฯ และขยายต่อไปจนถึงอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อการชะลอวัย

     - SAgri : Satrtup ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “SAGRI” แพลตฟอร์มสนับสนุนการเกษตรสำหรับเกษตรกร โดยจะแสดงภาพฟาร์มจากข้อมูลภาคพื้นดินและดาวเทียมโดยใช้วิธีการเกษตรกรรมเพื่อการเกษตรที่ได้รับการปฏิบัติเชิงประจักษ์
     - LINKWIZ : Satrtup ที่พัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถคิดวิเคราะห์ได้เอง เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ  

     - Terra Drone : Satrtup ที่คิดค้นวิธีการสำรวจและคำนวณพื้นที่ในขุดเจาะน้ำมันและเหมืองแร่   

     - PARONYM, INC. : Startup ผู้พัฒนา TIG ซึ่งเป็นเทคโนโลยีวิดีโอเชิงโต้ตอบ 

     - OPTIMIND  : Satrtup ด้านเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยนาโกย่า 

     - Metro Engines Metro : Satrtup ผู้พัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้โรงแรมสามารถกำหนดราคาการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้เชิงลึกบนพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่แบบ
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup