Tech Startup

สุดเจ๋งสตาร์ทอัพไทยสร้าง ‘ปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอม’ ตรวจสอบข้าวได้เร็วถึง 12 เท่า

Main Idea
 
  • เมื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามมาตรฐานของภาครัฐ ที่ยังต้องใช้แรงงานคน กินเวลาในการทดสอบค่อนข้างนาน กลายเป็นโจทย์ให้  บริษัท อีซี่ไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด นำมาแก้ไขด้วย AI
 
  • เครื่องปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอมจะใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น ซึ่งนั่นหมายความว่าจะทำได้เร็วกว่าประมาณ 12 เท่า

                Pain Point หนึ่งของผู้ส่งออกข้าว โรงสี รวมไปถึงผู้ประกอบการข้าวบรรจุถุง คือการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามกระบวนตรวจสอบที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎระเบียบไว้ เพื่อใช้ประกันคุณภาพข้าวก่อนจำหน่ายหรือส่งออก ซึ่งเชื่อหรือไม่ว่าโดยกระบวนการขายข้าว การประกันคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพข้าวแต่ละเมล็ดนั้น ทุกวันนี้ยังคงดำเนินการโดยอาศัยแรงงานคน ทำให้การตรวจสอบคุณภาพข้าวในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องทำการว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ตรวจสอบ และอย่างที่ทราบกันดีว่าการดำเนินการตรวจสอบโดยคนนี้มักจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ  


                จากปัญหาดังกล่าวได้กลายเป็นโจทย์ให้กับทีมวิจัยบริษัท อีซี่ไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาทางด้านเกษตรกรรม จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
                “เมื่อทางผู้ประกอบการส่งออกข้าวมาขอให้ช่วยแก้ Pain Point ที่ว่าเมื่อผลิตข้าวและขายข้าวต้องผ่านมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ไทย ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นข้าวหอมมะลิอนุญาตให้มีข้าวหักได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ มีข้าวปลอมปนประเภทอื่นได้กี่เปอร์เซ็นต์ ข้าวที่ไม่สวยสีเหลืองกี่เปอร์เซ็นต์ กระบวนการตรวจสอบตรงนี้ที่ผ่านมาจะใช้แรงงานคน ซึ่งข้าว 1 ตัน จะกำหนดว่าใช้ข้าว 25 กรัมในการตรวจสอบ และข้าว 25 กรัมนี้จะมีจำนวนข้าวอยู่ที่ประมาณ 1,200 เมล็ด ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง สิ่งที่เราทำคือใช้เทคโนโลยีมาแก้ปัญหาตรงนี้” ภูวินทร์ คงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซี่ไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด เล่าถึงจุดเริ่มต้นของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอม


                ด้วยเหตุนี้ ภูวินทร์และทีมงานจึงร่วมกันนำเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) เทคโนโลยีประมวลผลภาพ (Image Processing) และเทคโนโลยีอื่นๆ มาพัฒนาเครื่องตรวจสอบคุณภาพข้าว ภายใต้ชื่อ ระบบปฏิบัติการข้าวหอม หรือปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอม เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความรวดเร็วในการทำงาน โดยใช้เวลาในการพัฒนานานร่วม 2 ปี 
                ทั้งนี้ ภูวินทร์ได้ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอม โดยการเปรียบเทียบกับการตรวจสอบโดยแรงงานแบบเดิมว่า จากเดิมที่ใช้คนในการตรวจสอบ ถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ 30 ปี จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้าว 1,200 เมล็ด ประมาณ 120 นาที แต่ถ้าเป็นเครื่องปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอมจะใช้เวลาเพียง 10 นาทีเท่านั้น ซึ่งนั่นหมายความว่าจะทำได้เร็วกว่าประมาณ 12 เท่า ที่สำคัญคือจะมีความเสถียรมากกว่าไม่มีการคาดเคลื่อน หรือความผิดพลาดเกิดขึ้น  


                มากไปกว่านั้น เนื่องจากเครื่องปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอมเป็นดิจิทัลเทคโนโลยี ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลของเกษตรกรที่มาขายข้าวกับโรงสีได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเหล่านั้นจะถูกนำไปต่อยอดเพื่อการพิจารณาปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินได้ในอนาคต
                “เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราได้จำหน่ายปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอมไปแล้ว 5 เครื่อง โดยเราวางราคาจำหน่ายไว้ที่เครื่องละ 1.2 แสนบาท ซึ่งสำหรับคนที่ไม่ถนัดการใช้คอมพิวเตอร์จะมองว่าหน้าตาโปรแกรมยังไม่ได้เหมาะกับการใช้งาน เราเลยได้มีการปรับการใช้งานใหม่ขึ้นมาและตอนนี้พร้อมที่จะปล่อยเครื่องที่มีการพัฒนาใหม่แล้ว อย่างไรก็ตามขณะนี้เราได้ติดต่อกับ 15 โรงสีเอาไว้เพื่อให้มีการนำเครื่องไปทดลองใช้ เพราะ 1.เราอยากจะแน่ใจตัวเลขผลกำไรซึ่งก่อนหน้านี้เรามีการประเมินจากจำนวนผู้ใช้ 3 รายว่าหากใช้เครื่องนี้จะทำให้กำไรของเขาเพิ่มขึ้น 3 เปอร์เซ็น จึงอยากให้ 15 โรงสีนี้ช่วยใช้และยืนยันว่าข้อมูลนี้เป็นจริง 2. โรงสีทั้ง 15 รายนี้เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ของอุตสาหกรรมข้าว ซึ่งช่วยให้เกิดการบอกต่อไปยังโรงสีหรือผู้ประกอบการส่งออกข้าวอื่นๆ ให้รู้จักและหันมาใช้เครื่องปัญญาประดิษฐ์ข้าวหอมของเรามากขึ้น ”


                นวัตกรรมชิ้นนี้ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ในปี 2562 มาได้อีกด้วย
 


                การเริ่มต้นที่แข็งแกร่งอันเนื่องมาจากการช่วยเหลือสนับสนุนจากธนาคารออมสินนี่เอง ทำให้ อีซี่ไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง และเชื่อว่าเป้าหมายที่ภูวินทร์และทีมงานได้วางเอาไว้คือ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมข้าวไทยด้วยเทคโนโลยี Deep Tech การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อการวางแผนการผลิตอย่างถูกต้องและแม่นยำจะเป็นจริงในที่สุด


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup