Tech Startup

มังกรจะไร้เทียมทาน จีนขึ้นแท่นประเทศมีบริษัท ยูนิคอร์น AI มากที่สุดในโลก
     มักสร้างความฮือาได้ตลอด ล่าสุดจีนติดอันดับหนึ่งในประเทศที่มี บริษัท ยูนิคอร์นปัญญาประดิษฐ์มากที่สุดในโลก จากรายงานของ The 21st Century Business Herald)


    จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมและ เทคโนโลยีสารสนเทศจีนปี 2562 พบว่าจีนมีจำนวนบริษัทยูนิคอร์น AI มากถึง 206 แห่ง เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2558–2562 พบว่า บริษัทปัญญาประดิษฐ์ของจีนสามารถระดมทุนได้ถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 2 ของโลก และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของโลก

     นอกจากนี้ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2563 ยังพบว่า จีนมีบริษัทหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Robot) 1,499 บริษัท, บริษัทโดรน (Drone) 2,707 บริษัท, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้า (Face Recognition) 6,722 บริษัท, บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเสียงอัจฉริยะ (Smart Voice) 2,855 บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อัจฉริยะ (Smart Driving) 6,143 บริษัท  


     ในปี 2562 รัฐบาลจีนยังได้เปิดตัวนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนา AI ภายในประเทศขึ้นอีกมากถึง 276 นโยบาย ขณะที่มีการคาดการณ์ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจดจำใบหน้าของจีน (Face Recognition) ว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดมากถึงร้อยละ 44.59 ของส่วนแบ่งการตลาดทั้งหมดของโลกภายในปี 2566

     ปัจจุบันยังพบว่าจีนยังมีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประมาณ 783,000 ตัวทำงานอยู่ในโรงงานของจีน และการระบาดของโรค COVID – 19 ยังมีส่วนทำให้การพัฒนา AI ในด้านการแพทย์ของจีนมีความก้าวหน้าและรวดเร็วมากขึ้นด้วย

 
    จีนถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในหลายๆ ด้านรวมทั้งการผลักดันบริษัท Startup ให้ไต่ระดับสู่การเป็นยูนิคอร์น ทุกการเคลื่อนไหวของมังกรจึงมักถูกจับตามองจากประเทศทั่วโลก
Cr:http://www.chinadaily.com.cn/a/202012/09/WS5fd03852a31024ad0ba9ac4a.html


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup