Tech Startup

ใบสับปะรดเหลือทิ้งไม่ต้องรอขึ้นหิ้ง เมื่อนักวิจัยต่อยอดผลิตเป็นโดรน สร้างรายได้ต่อให้เกษตรกร
     จากใบสับปะรดที่ปกติเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก และเกษตรกรมักจะใช้วิธีกำจัดด้วยการเผาหลังจากที่เก็บผลสับปะรดไปแล้ว อันเป็นอีกต้นเหตุทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้


     แทนที่จะปล่อยให้เกิดมลพิษ นักวิจัยชาวมาเลเซียได้นำไบสับปะรดเหล่านั้นมาต่อยอดพัฒนาด้วยวิธีการนำใบสับปะรดที่ทิ้งมาเปลี่ยนเป็นเส้นใยเพื่อใช้เป็นวัสดุสร้างโครงสำหรับเครื่องบินไร้คนขับหรือโดรน

     โดยศาสตราจารย์ Mohamed Thariq Hameed Sultan จากมหาวิทยาลัย Putra University กล่าวว่าโดรนที่สร้างจากวัสดุดังกล่าวนั้นมีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักมากกว่าเฟรมที่สร้างจากเส้นใยสังเคราะห์ อีกทั้งยังราคาถูกกว่าและเบากว่าด้วย

     นอกจากนี้หากโดรนได้รับความเสียหายก็สามารถใช้วิธีฝังลงในพื้นดินมันก็จะสลายตัวภายในสองสัปดาห์ซึ่งไม่ก่อนให้เกิดมลพิษอีกด้วย    ทั้งนี้โดรนต้นแบบที่พวกเขาสร้างจากวัสดุใบสับปะรดนั้นสามารถบินได้กว่า 1,000 เมตร (3,280 ฟุต) สามารถที่จะบินได้กว่า 20 นาที นอกจากนี้ นักวิจัยยังมุ่งหวังที่จะสร้างโดรนขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกเพื่อที่จะทดลองใส่น้ำหนักให้มากขึ้น อย่างเช่นเซ็นเซอร์ภาพที่อาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตรได้


     โครงการดังกล่าวนี้ได้เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปี 2560 ซึ่งเริ่มต้นจากการค้นหาแนวทางการใช้ขยะจากสับปะรดให้ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น การนำใบสับปะรดมาทำเป็นวัสดุดังกล่าวนั้นจะมีประโยชน์ ทั้งเรื่องรายได้ให้กับเกษตรกรและยังลดผลเสียกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

     นอกจากนี้ยังช่วยเกษตรอีกหลายรายที่กำลังสิ้นหวังจากพิษโควิดให้สามารถมีทางเลือกเพิ่มรายได้มากขึ้นด้วยSource : https://www.engadget.com/drones-sustainability-pineapple-malaysia-research-200222549.html
https://www.reuters.com/article/us-malaysia-drone-idUSKBN29A0YX


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup