Tech Startup

สุดล้ำ แว่นตาอัจฉริยะช่วยคำนวณน้ำหนักสุกรอัตโนมัติ เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นของหมูๆ
     หนึ่งปัญหาที่สร้างความยุ่งยากให้กับเกษตกรที่เลี้ยงสุกรคือ การชั่งน้ำหนักด้วยสรีระที่มีขนาดใหญ่ อาจต้องใช้แรงงานสองหรือสามคน เพื่อแก้ pain point นี้ ทีมนักวิจัย มหาวิทยาวิทยาลัย MIYAZAKI ประเทศญี่ปุ่น จึงได้พัฒนาแว่นตาอัจฉริยะคำนวณน้ำหนักของสุกรในฟาร์มเลี้ยงเพื่อแก้ปัญหาการชั่งน้ำหนักของสุกรที่มีความยุ่งยากและสามารถคัดสรรเลือกสุกรที่มีน้ำหนักได้มาตรฐานกับการจัดส่งออกจากฟาร์มเลี้ยง

     ทั้งนี้ แว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses) ทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีกล้องจับภาพ 3 มิติ สามารถคำนวณระยะห่างของวัตถุ ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจสอบทิศทางการมองของผู้สวมใส่ ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวล และเทคโนโลยีโลกเสมือน AR (Augmented Reality) ส่งข้อมูลไปยังระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเพื่อคำนวณขนาดของร่างกายสุกร แสดงผลออกมาเป็นภาพ 3 มิติ


    จากรายงานระบุว่าแว่นตาจะทำให้วัดร่างกายสุกรได้แบบอัตโนม้ติแล้ว ค่อนข้างแม่นยำสูง มีรายงานว่าขอบของข้อผิดพลาดอยู่ในอัตราร้อยละหลักเดียว และทำให้ทำงานได้ไวลดการใช้แรงงานคน

      อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้มีการพัฒนาแว่นตานี้ขึ้นมาเนื่องจาก ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าเนื้อสุกรมากเป็นอันดับ 2 ของโลกโดยมีปริมาณการนำเข้าเนื้อสุกรประมาณ 1.43 ล้านตัน ข้อมูลในระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563


     ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำฟาร์มเลี้ยงสุกรอาจสามารถเพิ่มผลผลิตในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าเนื้อสุกรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก 


     ปัจจุบันทีมนักวิจัยได้จดสิทธิบัตรแว่นตาอัจฉริยะคำนวณน้ำหนักของสุกรและพร้อมพัฒนาต่อยอดเพื่อการใช้งานจริงในฟาร์มการเลี้ยงสุกรขนาดใหญ่ภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปีนับจากนี้
.
 
Cr:https://mainichi.jp/english/articles/20210601/p2a/00m/0na/007000c


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup