Tech Startup

สถิติไม่เคยหลอกใคร Startup แบบไหนมีโอกาสโตไปเป็นยูนิคอร์น?

 

Text : Methawee T.

     เคยสงสัยกันไหมว่า Startup ที่วิ่งเข้าเส้นชัยกลายเป็นยูนิคอร์นสำเร็จมีลักษณะอย่างไร? วันนี้เราอยากชวนทุกคนมาดูสถิติ Startup ที่ประสบความสำเร็จจากหนังสือ Super Founder ที่วิเคราะห์ข้อมูลของ Startup ในสหรัฐฯ กว่า 195 แห่ง ที่เริ่มก่อตั้งในตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งข้อมูลหลายข้ออาจทำให้เราประหลาดใจ

     1. ใครบอกว่าอายุน้อยเท่านั้นถึงจะสำเร็จ บ่อยครั้งที่เราได้ยินเรื่องราวผู้ก่อตั้ง Startup อายุน้อย ออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน สร้างธุรกิจจากศูนย์ แต่ในความเป็นจริงจำนวนผู้ก่อตั้ง Startup ยูนิคอร์นจบปริญญาเอกมากกว่าลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน และจากสถิติ พบว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของ Startup ที่เป็นยูนิคอร์นที่ผู้ก่อตั้งอายุ 35 ปีขึ้นไป

     2. ก่อตั้งคนเดียวก็เป็นยูนิคอร์นได้ เราคุ้นชินกับ Startup ที่มีผู้ก่อตั้งร่วมกันอย่างน้อย 2 คนหรือเป็นกลุ่ม แต่จากสถิติ พบว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ Startup ยูนิคอร์นก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้งคนเดียว Jeff Bezzo ผู้ก่อตั้ง Amazon คือหนึ่งในตัวอย่างของ Startup ที่เริ่มต้นคนเดียว เขาเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ขายหนังสือออนไลน์ และพัฒนาจน Amazon กลายเป็น e-Commerce ที่ใหญ่ที่สุดในยุคที่ออนไลน์ครองโลก  

     3. ประสบการณ์การทำงานแบบไหนที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ผู้ก่อตั้งที่พา Startup สู่ยูนิคอร์นมีอายุการทำงานเฉลี่ย 10 ปี และผู้ก่อตั้งที่เคยทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ อย่างเช่น Google LinkedIn, Facebook หรือ Amazon มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าและสามารถระดมทุนจากนักลงทุนมีชื่อเสียงได้ง่ายกว่า แต่จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา 50 เปอร์เซ็นต์ของ CEO ของ Startup ยูนิคอร์นมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับ Startup ที่ทำไม่ถึง 1 ปี

     4. B2B หรือ B2C โมเดลแบบไหนสำเร็จมากกว่ากัน Startup ยูนิคอร์นมีอัตราส่วนในการขายแบบ B2B และ B2C ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่ Startup ยูนิคอร์น แตกต่างจาก Startup ที่ไม่ประสบความสำเร็จคือ การมีสินค้าหรือบริการที่แตกต่าง เข้าตลาดถูกเวลา และมี Competitive Advantage ด้านเทคโนโลยี

     5. นักลงทุนดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงหรือไม่ 90 เปอร์เซ็นต์ของ Startup ยูนิคอร์นไม่ได้เข้าโปรแกรม Incubator เพื่อบ่มเพาะเลย แต่ 60 เปอร์เซ็นต์ของ Startup ยูนิคอร์นได้รับการลงทุน Seed Round จากนักลงทุนชื่อดัง การตัดสินใจเลือกนักลงทุนเพื่อร่วมหัวจมท้ายกับ Startup จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

     6. สร้าง Startup กี่ปีกว่าจะเป็นยูนิคอร์น Startup ยูนิคอร์นกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลา 4 ปีเริ่มต้นจากศูนย์สู่ยูนิคอร์น ที่น่าประหลาดใจคือ มี Startup กว่า 22 เปอร์เซ็นต์ที่ใช้เวลาเพียง 2 ปีเท่านั้นก็สามารถขยายธุรกิจและเป็นยูนิคอร์นหรือสร้างบริษัทที่มูลค่าขั้นต่ำ 10,000 ล้านบาทได้สำเร็จ 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup