Tech Startup

รู้จัก Ai9 สตาร์ทอัพพัฒนาเทคโนโลยี AI Voice ที่ถอดเสียงแม่นยำกว่า 90%

 

     เมื่อไม่ต้องการให้งานวิจัยดีๆ อยู่บนหิ้ง และเพื่อนำเทคโนโลยี AI ในด้านเสียงและสนทนามาตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจที่จะช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น บริษัท เอไอไนน์ จำกัด (Ai9) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี AI จึงเกิดขึ้น   

     ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์ ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ เอไอไนน์ อธิบายว่าเดิมเป็นทีมนักวิจัยของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่พัฒนาเทคโนโลยี AI Voice มานานกว่า 2 ปี และได้ออกมาเป็นสตาร์ทอัพเต็มตัวเมื่อ สวทช.มีนโยบายผลักดันให้เป็นสตาร์ทอัพเพื่อให้นำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นโซลูชันหรือระบบที่พร้อมใช้งานจริงๆ 

 

     

     “เรามีเทคโนโลยี AI ถอดเสียงคุณภาพดีกว่าต่างประเทศ แต่ไม่มีแพลตฟอร์มให้ภาคธุรกิจมาใช้บริการได้สะดวก  ขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็มี Pain Point  เกี่ยวกับเสียง ไม่ว่าจะเป็นจากเสียงไปเป็นข้อความ จากความข้อไปเป็นเสียง หรือการวิเคราะห์ข้อความ ซึ่งต้องใช้กำลังคน มีค่าใช้จ่าย มีข้อจำกัดต่างๆ แต่ AI จะช่วยเรื่องเหล่านี้ได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

     ดร.ชูชาติ เล่าถึงงานของเอไอไนน์  ต่อไปว่าแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

     1.ถอดเสียงพูดเป็นข้อความ (AI Voice Transcription) เช่น เสียงจากการประชุม เสียงสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งเสียงจากคลิปก็สามารถถอดออกมาเป็น subtitle ได้ หรือถอดเสียงที่ผู้ประกาศข่าวที่กำลังพูดออกมาเป็นตัววิ่งที่เป็น Real Time ได้ ซึ่งเทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความนี้มีความแม่นยำมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์

 

     

     2.สร้างเสียงพูดอัตโนมัติ (AI Voice Generation) เช่น เสียงประกาศ คอลเซ็นเตอร์ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจ้างคน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย เพราะเทคโนโลยีแปลงข้อความเป็นเสียงพูดของเอไอไนน์ มีจุดเด่นคือสามารถถอดจากข้อความเป็นเสียงภายในแค่นาทีเดียว เสียงมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรมชาติ โดยความถูกต้องในการอ่านออกเสียงมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์  และมีโมเดลเสียงพูดให้เลือกหลากหลาย ทั้งเสียงผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก 

     3.วิเคราะห์ภาษาและข้อความ (NLP and Text Analytics) ยกตัวอย่าง โซเชียลมีเดียที่มีข้อความเข้ามาจำนวนมากในแต่ละวัน ถ้าจะให้คนอ่านนอกจากจะเสียเวลาแล้วคุณภาพการวิเคราะห์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน แต่ AI ถูกพัฒนาขึ้นมาจากการเรียนรู้ข้อความจำนวนมาก ฉะนั้นจึงสามารถบอกได้เลยว่าเป็นข้อความลบหรือบวกและทำได้รวดเร็วมาก โดยมีความแม่นยำมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์  

     “เรามั่นใจว่างานวิจัยเรามันดีแน่ๆ เลยออกมาทำเพื่อให้ถึงมือคนที่จะนำไปใช้ประโยชน์จริงๆ และอยากสานต่อให้เทคโนโลยีนี้ถูกใช้งานในหลากหลายธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้มันเกิดสูงสุดในประเทศ” ดร.ชูชาติ กล่าวในตอนท้ายwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup