SME อาเซียน # Borei Angkor โรงแรม 5 ดาว ณ เสียมเรียบ โดยคนกัมพูชา

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 # Borei Angkor โรงแรม 5 ดาว ณ เสียมเรียบ โดยคนกัมพูชา พาไปเยือนเมืองเสียมเรียบที่ต้องของประสาทนครวัด พร้อมเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวของผู้ประกอบการชาวกัมพูชา

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2557 # Borei Angkor โรงแรม 5 ดาว ณ เสียมเรียบ โดยคนกัมพูชา พาไปเยือนเมืองเสียมเรียบที่ต้องของประสาทนครวัด พร้อมเยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวของผู้ประกอบการชาวกัมพูชา