เด็กเซียน # AGAIN เสื้อผ้าเด็กแนวสายสเก็ตบอร์ด

ช่วงเด็กเซียน วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 แห้ว ธนพร พาไปแนะนำให้รู้จักแบรนด์เสื้อผ้าเด็กแนวสายสเก็ตบอร์ด "AGAIN" พร้อมพูดคุยกับคุณเบียร์ สุริยะ กฤษแก้ว เจ้าของและผู้ออกแบบถึงที่มาที่ไปและอนาคตที่วางไว้ช่วงเด็กเซียน วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 แห้ว ธนพร พาไปแนะนำให้รู้จักแบรนด์เสื้อผ้าเด็กแนวสายสเก็ตบอร์ด "AGAIN" พร้อมพูดคุยกับคุณเบียร์ สุริยะ กฤษแก้ว เจ้าของและผู้ออกแบบถึงที่มาที่ไปและอนาคตที่วางไว้