SME อาเซียน # ผ่าเวียดนามผ่านมุมมองนักลงทุนไทย

ช่วง "SME อาเซียน" วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 - พบกับคุณวีรพงษ์ สวาทยานนท์ นักลงทุนไทย ผู้มีประสบการณ์ลงทุนในเวียดนามยาวนานกว่า 20 ปี จะมาเผยเคล็ดลับการลงทุนในเวียดนามให้ประสพผลสำเร็จต้องทำอย่างไร...คลิกชมได้เลยครับ

 


ช่วง "SME อาเซียน" วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 - พบกับคุณวีรพงษ์ สวาทยานนท์ นักลงทุนไทย ผู้มีประสบการณ์ลงทุนในเวียดนามยาวนานกว่า 20 ปี จะมาเผยเคล็ดลับการลงทุนในเวียดนามให้ประสพผลสำเร็จต้องทำอย่างไร...คลิกชมได้เลยครับ