​SME อาเซียน วัสดุก่อสร้างเมียนมาร์

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 - พาเยือนกรุงย่างกุ้ง เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวเมียนมาร์ เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบรนด์ Four Stars ที่กำลังเป็นธุรกิจดาวรุ่งในเมียนมาร์เวลานี้

 ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 - พาเยือนกรุงย่างกุ้ง เพื่อพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวเมียนมาร์ เจ้าของธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างแบรนด์ Four Stars ที่กำลังเป็นธุรกิจดาวรุ่งในเมียนมาร์เวลานี้