Biz Idea # Eden's Paper เปลี่ยนกระดาษห่อของขวัญเป็นผักสวนครัว

ช่วง Biz Idea วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557- นำเสนอ Eden’s Paper กระดาษห่อของขวัญสุดล้ำ ที่เมื่อใช้ห่อของขวัญเสร็จแล้ว สามารถนำไปเพาะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนำกลับมารับประทานได้จริงๆช่วง Biz Idea วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557- นำเสนอ Eden’s Paper กระดาษห่อของขวัญสุดล้ำ ที่เมื่อใช้ห่อของขวัญเสร็จแล้ว สามารถนำไปเพาะปลูกเป็นพืชผักสวนครัวนำกลับมารับประทานได้จริงๆ