SME อาเซียน # มองแฟชั่นแม่หญิงลาว ผ่านเส้นไหม CHINDA SILK

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 - พาข้ามฝั่งโขงไปเวียงจันทน์ เมืองหลวงแห่ง สปป.ลาว เยี่ยมชมกิจการร้านผ้าไหมชื่อดัง CHINDA SILK ภายใต้การบริหารงานของทายาทรุ่นที่ 2 ...ติดตามชมได้เลยครับ


 

ช่วง SME อาเซียน วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557 - พาข้ามฝั่งโขงไปเวียงจันทน์ เมืองหลวงแห่ง สปป.ลาว เยี่ยมชมกิจการร้านผ้าไหมชื่อดัง CHINDA SILK ภายใต้การบริหารงานของทายาทรุ่นที่ 2 ...ติดตามชมได้เลยครับ