​คุยกับเซียน#กรมโรงงานฯ เปิดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยปี 58

ช่วงคุยกับเซียน วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 - ฟิล ปรัชญา อาสาเป็นตัวแทนผู้ประกอบการไทย ร่วมพูดคุยกับ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย...ติดตามชมได้เลยครับ

 
ช่วงคุยกับเซียน วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 -  ฟิล ปรัชญา อาสาเป็นตัวแทนผู้ประกอบการไทย ร่วมพูดคุยกับ ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย...ติดตามชมได้เลยครับ