​คุยกับเซียน#T-Mixes ชาสมุนไพร ขวัญใจผู้ป่วยเบาหวาน

คุยกับเซียน วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ฟิล ปรัชญา พาไปพูดคุยกับ คุณณัฐธยาน์ โสภิตณัทพงศ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร T-Mixes เครื่องดื่มในใจสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเซียนสมุนไพรไทยคนหนึ่ง...วันนี้เธอจะนำความรู้เหล่านั้นมาบอกต่อแก่ผู้ที่สนใจสรรพคุณของสมุนไพรไทย...
คุยกับเซียน วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 - ฟิล ปรัชญา พาไปพูดคุยกับ คุณณัฐธยาน์ โสภิตณัทพงศ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพร T-Mixes เครื่องดื่มในใจสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเซียนสมุนไพรไทยคนหนึ่ง...วันนี้เธอจะนำความรู้เหล่านั้นมาบอกต่อแก่ผู้ที่สนใจสรรพคุณของสมุนไพรไทย...คลิกชมได้เลยครับ