SME Thailand BIG KNOWLEDGE DAY 2015

มหกรรมความรู้เพื่อ SME แบบครบวงจร เสริมจุดต่างสร้างโอกาสทางธุรกิจ 27 - 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์


 


มหกรรมความรู้เพื่อ SME แบบครบวงจร เสริมจุดต่างสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้ง เสริม เพิ่ม เติม เต็ม ความรู้ในทุกแง่มุมกับสัมมนามากมายตลอด 2 วันในการจัดงาน 27 - 28 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ รายละเอียดเพิ่มเติม www.smethailandclub.com/bigknowledge/