Biz Club Thailand ประสานภาครัฐพัฒนา SME ไทย #คุยกับเซียน

จับเข่าคุยกับดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการทำงานบริหารธุรกิจในปี 2560 รวมถึงแผนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailandจับเข่าคุยกับดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand ในประเด็นเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ SME ไทยในการทำงานบริหารธุรกิจในปี 2560 รวมถึงแผนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี