Tropicana Oil น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น นวัตกรรมบนความยั่งยืน

รายการเซียนธุรกิจ เดินทางไปยังอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมกิจการ ทรอปิคานา ออยล์ ผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีสกัดเย็นจนได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% และร่วมพูดคุยกับคุณสุรเดช นิลเอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ถึงแนวทางการทำงานบริหารก..
รายการเซียนธุรกิจ เดินทางไปยังอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมชมกิจการ ทรอปิคานา ออยล์ ผู้ผลิตน้ำมันมะพร้าวด้วยวิธีสกัดเย็นจนได้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์จากธรรมชาติ 100% และร่วมพูดคุยกับคุณสุรเดช นิลเอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ถึงแนวทางการทำงานบริหารกิจการของโรงงานแห่งนี้ว่าทำอย่างไรถึงได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 12