TSTC ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน ช่วย SME ไทยเปิดตลาดกวางตุ้ง

เซียนธุรกิจพาไปเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามการเปิดตัวโครงการ “ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน” (Thailand Smart Trade Center: TSTC) พร้อมฟังการวิเคราะห์ตลาดจีน โดยเฉพาะความสำคัญของมณฑลกวางตุ้งต่อภาคการค้าการส่งออกของไทยจากท่านทูตพาณิชย์ คุณพรรณกาญจน์ เจียมสุช..

 


เซียนธุรกิจพาไปเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อติดตามการเปิดตัวโครงการ “ศูนย์สร้างโอกาสธุรกิจไทยสู่จีน” (Thailand Smart Trade Center: TSTC) พร้อมฟังการวิเคราะห์ตลาดจีน โดยเฉพาะความสำคัญของมณฑลกวางตุ้งต่อภาคการค้าการส่งออกของไทยจากท่านทูตพาณิชย์ คุณพรรณกาญจน์ เจียมสุชน และศักยภาพกับเป้าหมายการทำงานของ TSTC ในการสนับสนุนสินค้าไทยจากคุณยงค์กิจ ธรรมพัฒนาภรณ์ กรรมการบริหาร TSTC