Home Pottery พัฒนาเซรามิกแบรนด์ไทยสู่แบรนด์โลก

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พาไปเยี่ยมชมโชว์รูมของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่าย รวมถึงส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตล..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พาไปเยี่ยมชมโชว์รูมของบริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่าย รวมถึงส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน่า พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไปติดตามดูกันว่าเส้นทางธุรกิจของโฮมพอตเทอรี่มีความน่าสนใจอย่างไร

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี