PLANTOYS นักสร้างของเล่นผู้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พาไปเยี่ยมชมกิจการ "แปลนทอยส์" แบรนด์ของเล่นเจ้าแรกของโลกที่นำไม้ยางพารามาผลิตเป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กๆ พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลนคลี..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พาไปเยี่ยมชมกิจการ "แปลนทอยส์" แบรนด์ของเล่นเจ้าแรกของโลกที่นำไม้ยางพารามาผลิตเป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กๆ พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลนคลีเอชั่น จำกัด หนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 ไปติดตามดูกันว่าแบรนด์ของเล่นเด็กฝีมือคนไทยอย่างแปลนทอยส์มีเส้นทางการเติบโตของธุรกิจจากจุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้อย่างไร

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี