TCELS หน่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชีวภาพสร้างเศรษฐกิจไทย

รายการเซียนธุรกิจ- ฟิล ปรัชญา พาไปร่วมพูดคุยกับดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ถึงภารกิจและเป้าหมายในการสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศรายการเซียนธุรกิจ - ฟิล ปรัชญา พาไปร่วมพูดคุยกับดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ถึงภารกิจและเป้าหมายในการสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี